Otvorená hodina v odbore obchodná prevádzka –príprava jedál

Dňa 27. marca 2017  sa uskutočnila v triede 3.PJ z predmetu  technológia otvorená hodina na tému Diétne stravovanie.  Na otvorenej hodine si žiaci spolu s vyučujúcou p. učiteľkou Drozdovou zopakovali  jednotný diétny systém , druhy diét  a ich charakteristiky, všeobecné zásady pri príprave diétnych jedál a zásady diferencovanej výživy, druhy pokrmov v základných diétach s využitím IKT. Žiaci na konci  hodiny vypracovali pracovný list v písomnej forme.

BA