Oznam k nástupu do školy po novom roku

Na základe manuálu Ministerstva školstva doporučujeme žiakom,  aby pri nástupe do školy 11.1.2021 (pondelok) si so sebou priniesli negatívny test na covid19.

Zároveň musia žiaci priniesť čestné prehlásenie o bezinfekčnosti, podpísaný zákonným zástupcom žiaka. Bez tohto čestného prehlásenia nebude žiakom povolený vstup do školy.