Piaty ročník finančnej olympiády

Finančná olympiáda je vedomostná súťaž  určená študentom stredných škôl na preverenie vedomostí zo sveta financií. Súťaž má 3 kolá. Prvé dve kolá prebiehajú formou online testu.  Do tretieho finálového kola sa kvalifikuje dvadsať najlepších žiakov z druhého kola. Dňa 28. apríla 2017 sa konalo v Bratislave tretie finálové kolo, do ktorého postúpila aj naša žiačka Silvia Leštachová. V silnej konkurencii  prevažne študentov  obchodných akadémií  a gymnázií vzorne reprezentovala našu školu, za čo jej patrí poďakovanie.

                                                                                                                                  LO