Posledné zvonenie

Dňa 10.júna 2015 sa uskutočnilo posledné zvonenie končiacich ročníkov OUI odboru murár a obchodná prevádzka –práca pri príprave jedál.Triedni učitelia odovzdali žiakom vysvedčenie za 3.ročník a spolu s ostatnými vyučujúcimi popriali žiakom veľa úspechov pri záverečných skúškach.Žiaci 3.MR a 3.PJ  sa rozlúčili s ostatnými spolužiakmi nižších ročníkov.