Povrchové teploty plôch vo vykurovaných priestoroch

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vypísali na začiatku roku 2012 grantové kolo s názvom Energia pre vzdelanie pre základné a stredné školy. Naša škola sa prihlásila s projektom Povrchové teploty plôch vo vykurovaných priestoroch, hodnotiaca komisia vybrala a finančne podporila tento náš projekt sumou 154,40€. Kúpili sme si dva infračervené diaľkové teplomery a kancelársky papier a dali sme si naplniť toner do laserovej tlačiarne.

Do projektu boli zapojení žiaci z dvoch gymnaziálnych tried, z 3.G a zo 4.G. Spolu sme odmerali teplotu v šiestich miestnostiach v škole a žiaci odmerali teploty v 14 miestnostiach doma. Teplotu sme merali vo vykurovacom období. Teploty v obývaných priestoroch v strede miestnosti boli všade okolo 20 – 21°C. Niektorí žiaci bývajú v zateplených domoch, tam nie sú veľké rozdiely medzi teplotami stropu, okien, podlahy. V nezateplených budovách sú teploty v kútoch, v rohoch plafónu a podlahy oveľa nižšie. Staršie okná sú tiež chladnejšie ako moderné. Týmito miestami potom uniká z miestnosti teplo.

Infračervené diaľkové teplomery zisťujú povrchovú teploty podľa tepelného žiarenia vyžarovaného telesami. Meria sa s nimi jednoducho, rýchlo, presne a na naše merania boli veľmi vhodné. Naše teplomery majú dosah asi do 10 metrov a merajú s presnosťou na 0,1°C, čo na naše merania bolo dobré.

Najprv sa žiaci v škole naučili použiť teplomer, potom si zobrali teplomer domov a doma odmerali najmenej jednu miestnosť.

Aj takého jednoduché merania naznačili, že teplo z miestností uniká a ľudia nerobia dobre, keď drahé teplo vypúšťajú bez zábran von. Má význam mať dobré okná, uteplené stropy,  múry a podlahy, Energiu aj teplo musí niekto vyrobiť a platí sa za to.