Prednáška v Múzeu mincí a medailí

9. 11. 2017

Radi sme sa zúčastnili prednášky  PhDr. M. Štefánika, PhD. z Historického ústavu SAV v Bratislave o stredovekej Kremnici, ktorú pripravilo Múzeum mincí a medailí v Kremnici spoločne s občianskym združením SOS Kremnica.

Hovoriť o stredovekej histórii mesta je zaujímavé v každom prípade. Hodnota minulých vecí sa znejasní, ak bývate v meste, ktoré je s históriou spájané vždy a všade. Možno práve preto obyvatelia miest, ktoré modernou výstavbou navždy stratili posledné zvyšky historickej (tobôž stredovekej) atmosféry, bažia po akýchkoľvek informáciách o svojej minulosti.  Človek si začne niečo vážiť, keď … Zážitkom je už len to, keď počúvate prednášku historika, ktorý namiesto ilustračných obrázkov v  prezentácii ukazuje z okna živé obrazy stredoveku. Neskorý stredovek poznal  naše mesto naozaj veľmi dobre, preto je zaujímavé opustiť priestor dvoch či troch omieľaných viet o kremnickom zlate a minciach a zaradiť fakty o obchode, privilégiách, mestskej spoločnosti a o Uhorskom kráľovstve do kremnicko-európskych súradníc, najmä ak je niekto ochotný a schopný vysvetliť  súvislosti, ktoré si nevyvodíme z dvadsaťriadkového textu na internete. Pre Kremničanov by mala byť história otázkou lokálpatriotizmu, myslím.

OD