Prezentačná výstava v Lučenci

Dňa 24.10.2012 sa v Lučenci konal 14.ročník prezentačnej výstavy učebných a študijných odborov stredných škôl. V spolupráci s výchovnou poradkyňou p. Cinkaničovou sa v tomto školskom roku zapojil aj kuchársky odbor, kde sa prezentoval svojimi výrobkami.