Projekt – Počúvať srdcom

Projekt – Počúvať srdcom

Program  

neboli nájdené žiadne obrázky

Kľúčová akcia Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akcia Mobilita učiacich sa zamestnancov
Typ akcie Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Trvanie projektu 01. 07. 2014 – 30. 06. 2016
Max. výška grantu 12 020 €

 

Aby sa naštartoval inovatívny model špeciálneho vzdelávania, naša inštitúcia realizuje európsky projekt, ktorým chce rozvinúť kvalitu vyučovania – prínos kreatívnej metodiky, obnovenie informatických zručností, odborného vyučovania cudzieho jazyka a metodiku CLIL-u. Všetci pedagógovia školy sú odborníci na prácu so žiakmi so ŠVVP, citliví na ich potreby a s veľkou túžbou sa vzdelávať a osobnostne rásť.

Keďže škola má za cieľ byť pokrokovou a modernou,  vďaka finančnej pomoci Európskej únii vyslala do Spojeného kráľovstva 4 svoje učiteľky na 4 štruktúrované kurzy :

  • ICT technológia a jej využitie vo vyučovaní
  • CLIL „ Contect and language integrated learning“
  • Angličtina pre učiteľov odborných škôl
  • Jazyk a metodológia pre učiteľov ANJ

Vplyv týchto školení posilní odbornosť výučby, prinesie rozvoj do IKT zručností a ich používania vo vyučovacom procese, prinesie osvieženie a posilní motiváciu učiteľov.

Posilnením jazykových kompetencií sa otvoria dvere k novým zdrojom informácii /pri vyhľadávaní špeciálnych pomôcok, materiálov z webu/.

Kultúrne a medzikultúrne obohatenie prispeje k internacionalizácii našej školy, šíreniu informácii o našom špeciálnom koncepte vzdelávania žiakov so ŠVVP.