Prváci kuchári

V školskom roku 2012/2013 sa otvorili v kuchárskom odbore dva učebné odbory

  • 64912 01 Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál
  •  6445H Kuchár

 Žiaci prvých ročníkov získavajú pracovné zručnosti a návyky vo zvolenom odbore pri príprave obedov a desiatej pre svojich spolužiakov.

no images were found