Riaditeľské voľno

2. a 3. 11. 2017 (štvrtok a piatok) udeľuje riaditeľ školy riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy.