Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno dňa 29. 10. 2018 ( pondelok)