Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno v dňoch 30. 4. a 7. 5. 2018