Sezónne aktuality v kuchárskom odbore

Motivačná nástenka s názvom „ Sezónne aktuality“ je  umiestnená v jedálni POV a  pomáha žiakom kuchárskeho odboru lepšie vnímať širšie využitie známych a často používaných potravín na odbornom výcviku.                        Tretia  aktualita  s názvom „Zabíjačka“ je  zameraná na spracovanie bravčového mäsa.  Žiaci kuchárskeho odboru triedy 1.KCH s majstrom odbornej výchovy si pripravili ukážku spracovania bravčového mäsa formou zabíjačky, ktorá  sa uskutoční v piatok 7.3.2014