Sezónne aktuality v kuchárskom odbore

Motivačná nástenka s názvom ,,Sezónne aktuality,, je umiestnená v jedálni POV a pomáha žiakom kuchárskeho odboru lepšie vnímať širšie využitie známych a často používaných potravín na odbornom výcviku. Štvrtou aktualitou je nástenka s názvom ,,Salaš,,. Žiaci kuchárskeho odboru sa oboznámia so slovenskými tradíciami Salašníctva. V mesiaci apríl 2014 sa zúčastnia exkurzie na Salaši Kopernica.