Škodlivosť fajčenia

8. 11. 2016

Fajčenie stále zostáva na prvom mieste ako príčina smrti v celosvetovom meradle. Na Slovensku zomiera na choroby súvisiace s fajčením ročne asi 20-tisíc  osôb. Život fajčiarov sa skracuje celkove o 8 – 10 rokov /priemerne o 5 minút pri vyfajčení jednej cigarety/. Fajčenie sa stalo rizikovým činiteľom pri vzniku chorôb, akými sú zúženie ciev, vysoký krvný tlak, vredová choroba, katary dýchacieho a zažívacieho ústrojenstva, choroby obličiek, rakovina.

S  uvedenými informáciami, ale aj s tým, čo všetko obsahuje cigaretový dym, či sú elektronické cigarety škodlivé, o pôsobení vodných fajok na ľudský organizmus, o fajčení  dievčat a žien, o pasívnych a aktívnych fajčiaroch, o Zákone o ochrane nefajčiarov oboznámila pani Búryová z Úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom žiakov druhých ročníkov /2.KCH, 2.PJ, 2.MR/.

TA