Stretnutie po pätnástich rokoch

Dňa 26. mája 2017 prišli navštíviť svoju alma-mater a zaspomínať si žiaci študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, učebného odboru stolár a krajčír. Títo žiaci na našej škole pred 15 rokmi získavali nové vedomosti, zažívali prvé lásky, spoznávali nových učiteľov, vychovávateľov a priateľov. Žiaci si mohli prezrieť všetky priestory školy /z mnohých vecí boli prekvapení, čo všetko sa za tie roky zmenilo/, porozprávať sa so žiakmi, učiteľmi aj s ostatnými pracovníkmi školy. Vďaka prítomným učiteľom si žiaci s radosťou zaspomínali na školské chvíle, množstvo prežitých veselých aj smutných zážitkov. Porozprávali nám o sebe, o svojich rodinách, práci, neprítomných spolužiakoch. Odchádzali so slovami vďaky.

 

TA