Súdne pojednávanie v Žiari nad Hronom

Dňa 9. mája 2016 sa žiaci 4. TIS, 3. KCH, 3. S zúčastnili súdneho pojednávania na Okresnom súde v Žiari nad Hronom. Súčasťou učiva štátneho vzdelávacieho programu sú aj orgány ochrany práva – polícia, prokuratúra, súdy, advokácia, notárstvo. Osobná účasť žiakov na súdnom pojednávaní je veľkým prínosom k rozšíreniu ich teoretických vedomostí.

TA