Súťaž praktických zručností a odborných vedomostí na OUI

24. máj 2018

Po dvoch rokoch naše odborné učilište opäť organizovalo Celoslovenskú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál.

Súťaže sa zúčastnilo 12 družstiev z celého Slovenska /OUI Poprad, SŠ Hlohovec, OUI Nová Ves n/Žitavou, OUI Snina, SŠI  Michalovce, OUI Mojmírovce, SŠI Kysucké Nové Mesto,  OUI Kremnica , SŠ Hlohovec, OUI Valaská, OUI Trnava, OUI Banská Bystrica, SŠI Tornaľa/.

Súťaž bola dobre pripravená, účastníci boli spokojní.

Umiestnenie víťazných družstiev:

1. miesto OUI Poprad

2. miesto OUI Kremnica

3. miesto SŠI Kysucké Nové Mesto

BA