Svetový deň boja proti AIDS na našej škole

11. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky vyvrcholil aj na našej škole rozdávaním vlastnoručne vyrobených stužiek 1. decembra v rámci Svetového dňa boja proti AIDS. Úlohy rozdávať stužky a informovať o kampani všetkých žiakov školy sa veľmi šikovne zhostila trieda 1.KCH.

OJ