Svetový deň HIV-AIDS

December si každoročne pripomíname ako Svetový deň HIV/AIDS. Táto zatiaľ nevyliečiteľná choroba má na celom svete neustále stúpajúcu tendenciu. Preto je potrebné otvorene o nej hovoriť s dospievajúcou mládežou, aby poznala ako sa táto choroba prenáša a aká je proti nej prevencia. Dňa 11. decembra 2014 prišla medzi našich žiakov pani Búryová z úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom, ktorá si na danú tému pripravila prednášku. Zúčastnili sa jej žiaci 5.G, 4. TIS, 3.S.