TEPLO A TEPLOTA

Kedy nám je teplo, kedy zima, kedy máme teplotu a na čo sú záporné čísla?

Na tieto a aj na mnoho ďalších otázok spojených s touto témou sme sa pokúsili dať odpoveď v projekte PK prírodovedných predmetov. Prezentácie, v ktorých bola história, zaujímavé fakty, vlastné merania a pokusy sme mali pripravené z predmetov: matematika, chémia, fyzika, biológia, geografia a informatika. Pre nás všetkých, žiakov i učiteľov, to bolo zaujímavé. Tešíme sa na budúcoročnú tému.

Žiaci 1.G