Účelové cvičenia 2012

V dňoch 22. a 23. mája boli žiaci prvých a druhých ročníkov na plánovaných účelových cvičeniach. Cvičenia prebiehali v okolí Kremnice. V okolí rekreačného strediska Toliar a v krásnom prostredí Kesla. Žiaci sa učili rozkladať oheň, na ktorom si aj opiekli špekačky. Naučili sa tiež strieľať zo vzduchovej zbrane na rôzne vzdialenosti, zahrali si spolu s učiteľmi futbal aj bedminton.

A keďže aj počasie bolo po obidva dni pekné, žiaci aj učitelia zhodnotili tieto účelové cvičenia ako veľmi vydarené.