V mestskom parku

To bol názov projektu, ktorý sme realizovali na počesť Dňa Zeme. Každý rok v tomto jarnom období pravidelne chodíme do mestského parku a pomáhame pri čistení a úpravách po zimnom období, aby sa park rozzelenal a všetko mohlo kvitnúť a prijať svojich návštevníkov. Tento ro bol o to výnimočnejší, že oktem upratovania nás čakala aj zábava v podobe súťaží. Užili sme si to skvele, veď sa len pozrite na fotky…

realizačný tím

pod vedením Mgr. Viery Krásnej

„Malý projekt  je podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“