Vodná elektráreň v Kremnici

29. 2. 2024

Chlapci – stolári, dokonca ani Kremničania, nevedeli, že v Kremnici máme vodnú elektráreň, ktorú prevádzkuje Kremnická banská spoločnosť.  Na  prevádzku elektrárne využíva  vodu z turčeckého vodovodu. Keďže na fyzike a výrobných zariadeniach sa učia o výrobe elektrickej energie, na 2. stupni vodnej elektrárne mohli reálne vidieť, ako taká elektráreň funguje.

Keďže voda na pohon turbín mala veľký prietok, boli v prevádzke obidve turbíny. Chlapci mohli vidieť, ako je turbína napojená na generátor, rozvodné panely a aj transformátory, ktoré transformujú napätie pri výstupe z elektrárne.

Exkurzia síce trvala len krátko, ale chlapci sa to podstatné o výrobe elektrickej energie dozvedeli, a preto odchádzali spokojní.

                                                                                                                                 ČL