Vyhrali sme 1. miesto a čestné uznanie !!!

26. ročník Festivalu záujmovo-umeleckej činnosti

sluchovo postihnutých detí a mládeže

 

Ako ten čas letí! Nedávno bol 25. ročník Festivalu záujmovo-umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže a už máme za sebou 26. ročník, ktorý sa uskutočnil v dňoch 26. 4. – 29. 4. 2018 v divadle Aréna Bratislava. Festivalu sa zúčastnili aj žiaci našej SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej v Kremnici. Dva dni súťaženia, mesiace práce a prípravy stáli za to. Usporiadateľom festivalu bola Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom v spolupráci so ZŠI pre sluchovo postihnutých v Bratislave na Drotárskej ceste, ktorá sa už niekoľko rokov spolupodieľa na organizovaní tejto akcie. Súčasťou prehliadky bol benefičný koncert v divadle Aréna za účasti popredných umelcov.

Naši žiaci súťažili v kategórii pantomíma – malá skupina  a rôzne. V pantomíme pod názvom Rande získali 1. miesto. V rôznom pod názvom Kino získali čestné uznanie.

Program súťažnej prehliadky zaujal všetkých prítomných, najmä pestrosťou žánrov, bezprostredným vystupovaním súťažiacich a v neposlednej miere aj dobrým zvládnutím organizačného zabezpečenia podujatia.

Z festivalu sme odchádzali s pocitom uspokojenia a s presvedčením, že práca, ktorú vykonávame so sluchovo postihnutými deťmi, je oceňovaná, čo je pre nás a žiakov našej školy ďalšou motiváciou a povzbudením.

Mgr. Vilma  Schwarzová