Začiatok šk. roka 2020/21

Vážení rodičia, milí žiaci

Školský rok 2020/21 začína 2. septembra (streda) nástupom žiakov do školy o 8:00 hod. 

Každý žiak pri nástupe:

  • predloží vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie (odkaz)
  • bude mať 2 rúška a papierové jednorázové vreckovky
  • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest nesmie vstúpiť do priestorov školy
  • zákonný zástupca žiaka nemá povolený vstup do budovy školy