Zaostri na školu

Zaostri na školu! je názov súťaže, ktorú v novembri 2011 vyhlásilo Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave.

My, presnejšie žiaci nášho gymnázia, sme neodolali, zostavili sme tím v zložení L. Machová, L. Patschová, M. Morávková (4.G), B. Dunčeková, M. Görögová, N. Popluhárová, J. Szabová, V. Weissová (3.G) a  zaostrili sme fotoaparát na našu školu. V Štátnom archíve v Kremnici sme vyhľadávali informácie a v kronike školy staré fotografie, sledovali sme premeny školskej budovy a jej interiéru. Výsledok našej práce si môžete pozrieť  na paneloch na chodbe školy. Cieľom projektu bolo vytvoriť elektronickú mapu historických školských budov. Mapu si môžete pozrieť nawww.msap.sk v sekcii PRE ŠKOLY.

Hlavnú výhru  (výlet do Bratislavy počas Noci múzeí  dňa  19. 5. 2012) sme síce nezískali, ale vyhrali sme jednu z troch ďalších cien-  laptop (teda pán učiteľ ) –  za získanie najstaršej originálnej fotografie školy a za spracovanie zaslaných fotografií.

neboli nájdené žiadne obrázky