Záverečné skúšky v kuchárskom odbore

V dňoch od 16.6.2014 do 20.6.2014 prebehli na našej škole záverečné skúšky žiakov 4.KCH a 3.PJ. Záverečné skúšky pozostávali z písomnej časti, praktickej časti a ústnej časti. Všetci žiaci preukázali dobré znalosti a praktické zručnosti a úspešne absolvovali záverečné skúšky.

Gratulujeme!