Žiacky projekt v triede 2. KCH

Žiacky projekt na tému Bezmäsité jedlá sa uskutočnil v dňoch 12. 5. 2017 formou otvorenej hodiny z predmetu technológia a 15. 5. 2017 z predmetu odborný výcvik s využitím medzipredmetových vzťahov / TCH, OVY, PWY/.

Na  otvorenej hodine si žiaci spolu s vyučujúcim zopakovali tematický celok Bezmäsité jedlá s využitím IKT.

Na odbornom výcviku v programe PowerPoint prezentovali svoje práce a pripravili bezmäsité pokrmy podľa vlastného výberu: slaný strúhaný koláč, bryndzové pirohy, cestoviny so šampiňónovou omáčkou, tvarohové palacinky s ovocím.

BA