Zneužívanie liekov

Čo je farmakológia, aké sú skupiny liekov a ich použitie, správne užívanie liekov (ich nesprávne dávkovanie alebo kombinácia s alkoholom, môže spôsobiť veľmi vážne zdravotné problémy, ba až smrť), skladovanie liekov, čo je homeopatia a homeopatické lieky, čítanie pribalového letáku k liekom,…to boli informácie, ktoré pani Búryová z Úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom odovzdávala dňa 30. apríla 2015 žiakom druhých ročníkov (2.KCH, 2.PJ, 2.MR). Žiakom zodpovedala aj na kladené otázky.