január 2021 archive

Nový učebný odbor (aktuálne 2021)

Od 1. 9. 2021 otvárame nový učebný odbor na Odbornom učilisti 6494 G služby a domáce práce. Odbor je určený pre dievčatá a chlapcov – absolventov špeciálnych základných škôl. Dľžka štúdia je 3 roky. 

Školský vzdelávací program učebného odboru 6494 G služby a domáce práce (tu)

Vyučovanie v novom roku – ZMENA!

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva č. 2021/9418:1-A1810 sa  s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje bežné  školské vyučovanie v školách a v školských zariadeniach.

Z toho dôvodu sa od 11. januára 2021 vyučovanie na našej škole mení na dištančné – žiaci sa učia z domu podľa platného rozvrhu. 

Vyučovanie pokračuje dištančnou formou – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. Ďalšie informácie o dištančnom vzdelávaní na našej škole môžete získať od jednotlivých  vyučujúcich alebo triedneho učiteľa.