apríl 2021 archive

Pravidlá pri vstupe do školy od 3. mája 2021

Od pondelka 3. mája 2021 sa nebude potrebné preukazovať negatívnym testom pri vstupe do školy. Je však potrebné doniesť  tlačivo o bezinfekčnosti  podpísané zákonným zástupcom alebo žiakom nad 18 rokov.  

Tlačivo o bezinfekčnosti