máj 2021 archive

2. kolo prijímacieho konania

Riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na neobsadené miesta v odboroch:
Gymnázium

Stredná odborná škola:
Stolár
Kuchár

Odborné učilište:
Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál
Služby a domáce práce
Stavebná výroba – murárske práce

 

Posledné zvonenie na OUI

Po troch rokoch štúdia na našej škole sme sa dňa 28. mája 2021 slávnostne rozlúčili so žiakmi odborného učilišťa internátneho a to s triedou 3. PJ – obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál a 3. MR – stavebná výroba – murárske práce.

Našim absolventom prajeme veľa zdravia a úspechov v osobnom a pracovnom živote.

TA