október 2021 archive

Červené stužky – 15. ročník

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS.

Do 15. ročníka sa prihlásila aj naša škola. Od októbra do 1. decembra nás čaká množstvo zaujímavých aktivít.

September – mesiac finančnej gramotnosti

Finančná gramotnosť je základom úspešnej finančnej budúcnosti. Čím lepšie sú Vaše vedomosti z oblasti financií, tým jednoduchšie a správnejšie viete rozhodovať o tom, ako s nimi naložíte.  V rámci mesiaca finančnej gramotnosti, si žiaci  našej školy otestovali svoje finančné vedomosti vypracovaním  online  FQ testu, ktorý pripravila nadácia PARTNERS v spolupráci so spoločnosťou PARTNERS GROUP SK. 

FQ test pomohol žiakom odhaliť, ako sú na tom so svojimi finančnými vedomosťami z oblasti bankovníctva, poisťovníctva či investovania. Navyše, po vyplnení testu sa všetci mohli zaregistrovať a zapojiť do súťaže o tri mobilné telefóny. Všetkým zúčastneným žiakom držíme palce pri žrebovaní.

 

                                                                                                                                 LO