8. septembra 2022 archive

Riaditeľské voľno

Na deň 16.9. 2022 udeľuje riaditeľ školy žiakom riaditeľské voľno.

Vyučovanie vo hviezdach

Hviezdna obloha, vývoj astronómie, cesta Voyagerov k planétam Slnečnej sústavy, pozorovanie Slnka. To všetko sme zažili v Krajskej hvezdárni Maximiliána Hella v stredu 6. septembra 2022. Počasie vyšlo perfektne, pozorovanie bolo možné a my sme odchádzali plní dojmov zo zaujímavej exkurzie.

KR