október 2022 archive

Exkurzia do benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku

26. 10. 2022

Termín exkurzie sme zvolili zámerne. V októbri sa totiž začína v Hronskom Beňadiku skutočná „historická sezóna“, až vtedy si môžete objednať k prehliadke kláštorného areálu aj výklad, bez ktorého síce oceníte majestátnosť či estetickú hodnotu miesta, ale tú podstatnú – historickú len ťažko.

Tento komplex je výnimočný mierou zachovalosti (v porovnaní s kláštormi  podobného významu ako Zobor či Kláštor pod Znievom), v krásnom prostredí, ponúka možnosť nahliadnuť do tajov sakrálnej a pevnostnej (fortifikačnej) architektúry rôznych období v jedom celku, v interiéri kostola je niekoľko vzácnych gotických umeleckých diel, zaujímavé sú osudy tých, ktoré sa zachovali, ale sú niekde inde, navyše v posledných rokoch sa podarilo zriadiť a bohato vybaviť exponátmi kláštorné múzeum v najstaršej časti kláštora, tzv. Opátskom krídle, kde študenti vidia autentické príklady kláštornej štruktúry – refektár, kapitulnú sieň, klenotnicu, knižnicu, lekáreň či pustovňu. Expozícia vhodne ilustruje mníšsky život v stredoveku. Podobne zaujímavá, hoci s trochu širokým a rôznorodým hist. záberom je expozícia v priestoroch pôvodnej sýpky, či prehliadka bášt a nádvoria.

Ten správny zážitok však dosiahnete len vtedy, ak si vopred ujasníte, čo je Slovenská brána, protiturecký pevnostný systém, hodnoverné miesto, ktoré sú naše najstaršie latinské rukopisy či najvýznamnejšie relikvie. My sme to so študentami gymnázia urobili.

OD

Imatrikulácie na OU

Dňa 26.10.2022 sa uskutočnili imatrikulácie žiakov 1.PJ triedy. Program bol v réžii druhákov. Spoločne sme sledovali plnenie zadaných úloh a prítomných druháci pobavili aj vlastnou hudobnou tvorbou. Na konci dostali všetci sladkú odmenu.

Účelové cvičenie na SOŠ a gymnáziu

20. 10. 2022

Účelové cvičenie zamerané na pobyt a pohyb v prírode splnilo svoj účel, aj keď sa na ňom zúčastnil len zlomok žiakov našej SOŠ a nášho gymnázia (mnohí boli naozaj chorí, niektorí nacvičovali program na výročie školy, pár si ich urobilo voľno). Všetkých, ktorí neboli, to môže mrzieť, pretože počasie bolo ideálne, výhľady úchvatné, zákutia nádherné, rozhovory zaujímavé, tempo primerané 🙂 Ela, nabudúce idéééš!!!

OJ

Svetový deň výživy

Svetový deň výživy sme si na našej škole  pripomenuli dňa 19. 10. 2022 prednáškou pre 1. ročníky s p. Malatincovou z RÚVZ v Žiari nad Hronom, zameranou na tému Stravovanie detí a mládeže .

Zdravá výživa je prvým a základným krokom v predchádzaní chorôb v dospelosti. Medzi najčastejšie ochorenia spájané s nevhodnou výživou patrí obezita, kardiovaskulárne, nádorové a metabolické ochorenia. Vzniku takýchto ochorení môžeme zabrániť aj my sami vhodnou stravou.

Prednáška bola preto spojená s degustáciou zdravých jedál z ovocia a zeleniny, ktoré pripravili žiaci 4. KCH a 2. PJ pod vedením majsteriek OVY.

ZA

Celoslovenská súťaž OU

Dňa 19.10. 2022 sa konala Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore služby a domáce práce na Odbornom učilišti v Námestove.

Súťaže sa zúčastnilo dvojčlenné družstvo žiačok z 2. SDP – Barbora Kubíková a Lenka Maňúchová pod vedením svojej pani učiteľky J. Baranovej.

Cieľom súťaže bola prezentácia praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť, získavanie vzájomných kontaktov a skúseností a v neposlednom rade vzbudiť a udržať záujem žiakov o učebný odbor.

Súťažili štyri družstvá: z Popradu, z Vranova nad Topľou, z Námestova a z Kremnice.

Program súťaže:

  1. Teoretická časť – vedomostný test – naše družstvo získalo plný počet bodov /50b/.
  2. Praktická časť 1 – výroba domácich rezancov a špenátových mašličiek – naše družstvo získalo 20 bodov z 35 bodov.
  3. Praktická časť 2 – zhotovenie tašky na plece s aplikáciou – maximálny počet bodov 45 bodov, naše družstvo získalo fantastických 30 bodov.

V súťaži sme sa umiestnili na 4. mieste. Žiačky získali cenu poroty za usilovnosť a nezabudnuteľný zápal, ktorý preukázali v praktickej časti súťaže.

Ďakujeme za podporu všetkým, ktorí nám držali palce. Veľká vďaka patrí usporiadateľovi Odbornému učilišťu v Námestove za perfektnú prípravu súťaže a celodennú starostlivosť o súťažiacich aj o ich pedagogický dozor.

BA

Prezentácia žiackych prác 2. SDP

Dňa 18.10. 2022 sa konala otvorená hodina – vyučovacia jednotka  /6 vyučovacích hodín/ v predmete OVY v triede 2. SDP.

             Žiačky sa v mesiacoch september a október intenzívne  pripravovali nielen v škole ale aj doma /poďakovanie patrí aj mamičkám/ na Celoslovenskú súťaž zručností a odborných vedomostí v odbore služby a domáce práce.

Na otvorenej hodine žiačky  preukázali získané vedomosti  vo vedomostnom teste /30 minút/ a svoje praktické zručnosti ukázali pri výrobe domácich rezancov a špenátových mašličiek  /60 minút / a zhotovení tašky na plece s aplikáciou /90 minút/. Bohužiaľ pracovný postup zhotovenia tašky je náročný, žiačky nestihli v časovom limite tašku dokončiť.

           Celoslovenská súťaž sa koná 19.10. 2022 v Námestove, zúčastníme sa aj my.

Držte nám palce!

5peňazí

Vedieť si zostaviť rodinný rozpočet je základ finančnej zodpovednosti. O tejto, ale aj o iných témach
finančnej gramotnosti sme sa dozvedeli v základnom module projektu Národnej banky Slovenska.
Workshop bol inšpiratívny, v závere sme mali možnosť vyhrať aj ceny za naše vedomosti a už teraz sa
tešíme na ďalšie moduly.

4.KCH, 2.NP,KR,LO

Červené stužky

V období od októbra do 1. decembra, kedy vyvrcholí 16. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, nás čaká viacero zaujímavých akcií (besedy, sledovanie filmov s tematikou AIDS/HIV, tvorba a nosenie červených stužiek), ktorými  vyjadríme solidaritu v boji proti chorobe AIDS.

Európske dni jazykov

V rámci Európskeho dňa jazykov sme sa s triedami 3. S a 2. G zapojili do online Lingva kvízu.

Študenti si preverili všeobecné vedomosti ohľadne slovenského a anglického jazyka.

MR

KREMNICKÉ  JABLKO 2022

Aj žiaci našej školy prispeli svojimi výrobkami na tradičnú výstavu ovocia a zeleniny Kremnické jablko 2022, ktoré sa konalo od 5. – 7. 10 2022 v sále MsKS v Kremnici.

Z výrobkov vytvorili veľmi pekné aranžmán na tému jeseň. Do práce sa zapojili žiaci odboru stolár a služby a domáce práce. Svojimi výrobkami prezentovali získané zručnosti a schopnosti, vytvorili krásne jesenné zátišie, za ktoré boli ocenení Cenou organizátora.  

                                                                                                                                 GAJ