8. novembra 2023 archive

Aj šváby vedia zaujať

Tak ako každý rok aj tento sme sa vybrali so žiakmi 1. ročníka v rámci predmetu biológia do prírodovedného múzea v Banskej Bystrici. Prezreli sme si stálu expozíciu, ktorá je zameraná na rastliny a živočíchy na území Slovenska.

Veľmi zaujímavá však bola hlavne výstava švábov z celého sveta. Mohli sme vidieť šváby rôznych veľkostí aj sfarbenia. Dozvedeli sme sa, ako sa šváby rozmnožujú, zvliekajú, čím sa živia a mnoho ďalších podrobností.

Najodvážnejší si mohli švába aj chytiť a pozorovať zblízka.

Exkurzia sa vydarila a všetci sme sa vrátili domov spokojní.

ČL