14. novembra 2023 archive

Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy žiakov OU

Dňa 14. novembra 2023 sme sa zúčastnili Celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy žiakov odborných učilíšť na Spojenej škole v Hlohovci.

Súťaže sa mohli zúčastniť najviac dvaja žiaci z každej školy, pričom v každej kategórii boli hodnotení ako jednotlivci. Škola, ktorá mala súťažiacich v oboch kategóriách, bola hodnotená aj ako družstvo.

Tento rok sa súťaže zúčastnila len jedna žiačka z nášho odborného učilišťa Lenka Maňúchová z triedy 3. SDP v prednese prózy. Cieľom súťaže je hlavne vzbudenie záujmu žiakov odborných učilíšť o slovenský jazyk a literatúru, podporiť plnohodnotné využívanie voľného času a prispieť k osvojeniu si vystupovania na verejnosti.

My sme sa držali hesla: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!

BA