január 2024 archive

Reč peňazí

Porozumieť reči peňazí sme sa pokúsili absolvovaním rovnomenného kurzu  pod projektom 5 peňazí. Poznať, akú taktiku používajú obchodníci, aby nás nalákali ku kúpe tovaru a vedieť, ako tejto taktike nepodľahnúť je otázkou, ktorú sme sa pokúsili vyriešiť. Kurz sme absolvovali a zapojili sme sa aj do súťaže. Teraz si len držíme palce, aby výhra poputovala aj k nám.

KR

2% z daní

Chceme vás veľmi pekne poprosiť o 2% z daní na naše Združenie Nepočujem. Bližšie informácie o činnosti Združenia Nepočujem aj s daným tlačivom sú tu :

Ďakujeme .

Žiacky projekt na OU

Dňa 25. 1. 2024 sme na odbornom výcviku predstavili náš žiacky projekt na tému Jedlá z cestovín. 

Pred našimi pedagógmi a žiakmi sme sa prezentovali nielen nadobudnutými manuálnymi a komunikačnými zručnosťami, ale aj pripravenými jedlami z cestovín.

žiačky 3. PJ

Prezentácia žiackeho projektu na OU

Dňa 23. januára 2024 žiačky 3.SDP prezentovali svoje žiacke projekty zážitkovou formou na rôzne témy: Vianoce, Veľká noc, Valentín a Moje obľúbené jedlo a koláč.

Žiačky si pri tvorbe prezentácií prehĺbili digitálne zručnosti – vkladanie obrázkov, vyhľadávanie informácií v online prostredí.

Rozvíjali si kreativitu, získavali a upevňovali si vedomosti a prehlbovali si zručnosti pri zhotovovaní prestierania, pri príprave výrobkov studenej a teplej kuchyne na vybrané témy.

Takéto zážitkové vyučovanie aktivizovalo žiačky počas celého vyučovacieho bloku na odbornom výcviku, motivovalo ich k učeniu a rozvíjalo aj emocionálnu stránku ich osobností.

BA