Return to Register zmlúv, faktúr, objednávok

Rok 2017

Faktúry 2017

P.č. Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou …

Objednávky 2017

opis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia s DPH Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a …

Zmluvy 2017

  Popis zmluvy Druhá zmluvná strana Celková hodnota s DPH Dátum podpisu zmluvy Dátum  zverejnenia zmluvy Kolektívna zmluva na rok 2017  ZO OZPŠaV pri SOŠ pre ŽSPI  23. 1. 2017  2. 2. 2017  Darovacia zmluva  č. 01/2017  Nadácia „Pantheon FoundationŠoltésovej 22, 965 01 Žiar nad Hronom  8. 2. 2017  8. 2. 2017 Dodatok č. 3 …