Return to Rok 2020

Zmluvy 2020

Popis zmluvy Druhá zmluvná strana Celková hodnota s DPH Dátum podpisu zmluvy Dátum  zverejnenia zmluvy
1. kolektívna zmluva na rok 2020 ZO OZPŠaV na Slovensku pri SOŠ pre ŽSPI, Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica, IČO: 00163082   29. 1. 2020 6. 2. 2020
2. dodávka dezinfekčný gél CWS-boco  Slovensko s. r. o.  Bojnická 10, 831 04 Bratislava, IČO: 31411045   10. 3. 2020 24. 3. 2020
3. dodávka WC papier – úprava č. 1 CWS-boco  Slovensko s. r. o.  Bojnická 10, 831 04 Bratislava, IČO: 31411045   10. 3. 2020 24. 3. 2020
4. zmluva o výpožičke dodatok č. 1/2020

Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 96701 Kremnica, IČO: 51958757

  30. 4. 2020 17. 6. 2020
5. zmluva o výpožičke dodatok č. 2/2020 Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 96701 Kremnica, IČO: 51958757   29. 5. 2020 17. 6. 2020
6. zmluva o výpožičke dodatok č. 3/2020 Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 96701 Kremnica, IČO: 51958757   29. 5. 2020 17. 6. 2020
7.  zmluva o pripojení ZHnet O2 s. r. o. M. R.  Štefánika 65, 96212 Detva IČO: 47462035    23. 9. 2020 29. 9. 2020
8. Realizačná zmluva  k RD č. OVO2-2018/000028-06 dodávka ZP Pow-en a. s. Prievozská 4 B, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125   4. 12. 2020 10. 12. 2020
9. dodatok č. 19 k zmluve – účtovný program ProCeS s. r. o. Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO:31570879   10. 12. 2020 10. 12. 2020
10. Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-04 dodávka el. energie Slovenské elektrárne- energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412   15. 12. 2020 22. 12. 2020