Return to Register zmlúv, faktúr, objednávok

Rok 2022

Faktúry 2022

109 náklady školského internátu 400 21.4. 25. 4. Spojená škola internátna Zmluva o nájmä ČSA 183/1, Kremnica, nebyt. priestoru IČO: 51958757 110 nákup potravín pre ŠJ 14,40 22. 4. 25. 4. SHP a.s. Červenej armády 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370 111 nákup potravín pre ŠJ 70,72 25.4. 27.4. LANDA – Dana Micháliková, Skliarovo 112 …

Objednávky 2022

5 kancelársky do 100 € 26.5.2022 Lyreco, Panholec 20, 902 01 Pezinok Kantáriková Jana papier IČO: 35958120

Zmluvy 2022