Return to Rok 2022

Faktúry 2022

P. č.  Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre s DPH v Eur Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou  
               
               
1 voda – IV. št. 2021 162,88 4.1.  24. 1.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005
2 tel. hov. škola 12/21 27 4. 1. 17. 1.  Slovak telekom  a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva o poskytovaní  verejných služieb  
3 tel. hov. ŠI  12/21 6 4. 1.  17. 1.  Slovak telekom  a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva o poskytovaní verejných služieb  
4 záloha za ZP 1/22 2581,11 7. 1.  17. 1.  Magna  energia a. s.  Nitrianska  7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2.2018/000028-02  
5

zdravotný dohľad rok 2021

120 7. 1.  24. 1.  InmedPlus, s. r. o. Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36775657 zmluva o poskytovaní služieb – Dohľad nad pracovnými podmienkami  
6 spotreba el. en. 12/21 96,46 7. 1.  24. 1.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-04  
7 potraviny pre ŠJ 161,30 10. 1.  17. 1.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
8 potraviny pre ŠJ 99,21 10. 1.  17. 1.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
9 potraviny pre ŠJ 71,04 11. 1.  17. 1.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
10 ochrana objektu školy 1/22 9,96 12. 1.  17. 1.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005  
11 ročný nájom PCO-ochrana objektu 66,38 12. 1.  20. 1.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 Nájomná zmluva  
12 vyúčtovanie spotr. ZP k 31.12. 2021 129,60 12. 1.  20. 1.  Pow-en a. s.  Prievozka 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06  
13 potraviny pre ŠJ 45,10 12. 1.  17. 1.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
14 poistná zmluva prív. vozík ZH854YC 17,46 14. 1.  14. 4.  Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 54228573 poistná zmluva č. 2405135441  
15 wc papier do dávkovačov 29,51 17. 1.  20. 1.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva – dodávka rolií dodávkovačov WC + dodatok č. 1 dodávka WC gel  
16 potraviny pre ŠJ 48,81 17. 1.  20. 1.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
17 potraviny pre ŠJ 119,66 17. 1.  20. 1.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
18 potraviny pre ŠJ 58,67 18. 1.  20. 1.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
19 potraviny pre ŠJ 15,50 18. 1.  20. 1.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
20 odber kuch. odpadu 16,32 18. 1. 24. 1.  Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov zo ŠJ č. 091134480223  
21 vyučt. spotreby  ZP-ŠJ 9,46 21. 1.  24. 1.  Pow-en a. s.  Prievozka 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06  
22 potraviny pre ŠJ 63,64 24. 1.  26. 1.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
23 potraviny pre ŠJ 233,25 24. 1.  26. 1.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
24 potraviny pre ŠJ 36,80 24. 1.  26. 1.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
25 potraviny pre ŠJ 89,83 25. 1.  26. 1.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
27 potraviny pre ŠJ 56,06 31.1. 9. 2.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
28 potraviny pre ŠJ 51 31. 1.  9. 2.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
29 služby BTS a OPP 60 1. 2.  14. 2.  Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 96701 Kremnica, IČO: 50769821 Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej  služby a ochrany pred požiarmi  
31 mzdový program 118,80 3. 2.  11. 2.  IVES Košice , Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 Rámcová zmluva  – R_23/2022  
32 záloha za ZP 2/22 2581,11 3. 2.  15. 2.  Magna  energia a. s.  Nitrianska  7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2.2018/000028-02  
33 tel. hovory  ŠI 1/22 6 7. 2.  11. 2.  Slovak telekom  a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva o poskytovaní  verejných služieb  
34 tel. hovory Škola 1/22 28,26 7. 2.  11. 2.  Slovak telekom  a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva o poskytovaní  verejných služieb  
35 wc papier do dávkovačov 29,51 7. 2.  14. 2.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva – dodávka rolií dodávkovačov WC + dodatok č. 1 dodávka WC gel  
36 strava  žiakov v ŠI 112,86 7. 2.  9. 2.  Spojená škola internátna, ČSA 183/1, Kremnica, IČO: 51958757 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu  
37 potraviny pre ŠJ 10,80 7. 2.  9. 2.  SHP a. s. Československej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370    
38 potraviny pre ŠJ 55,51 7. 2.  9. 2.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
39 potraviny pre ŠJ 201,94 7.. 2.  9. 2.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
40 potraviny pre ŠJ 2,48 7. 2.  9. 2.  Antón Antol s. r. o. Družstevná  26/4, 962 61 Dobrá Niva , IČO: 36039730 Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov  
41 potraviny pre ŠJ 66,44 1. 2.  9. 2.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
42 potraviny pre ŠJ 44,26 8. 2.  11. 2.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
43 stravné lístky 100 ks 383 9. 2.  14. 2.  DOXX – Stravné lístky spol. s. r. o. , Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 Zmluva č. 21K444014  
44 ochrana objektu 9,96 9. 2.  14. 2.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005  
45 vyúčtovanie spotreby el. en. 1/22 1304,81 10. 2.  14. 2.  ZSE Energie a. s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-02  
47 potraviny pre ŠJ 76,41 14. 2.  17. 2.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
48 potraviny pre ŠJ 101,55 14. 2.  17. 2.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
49 potraviny pre ŠJ 37,82 15. 2.  17. 2.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
50 vyúčtovanie nákladov  ŠI za  rok 2021 25,95 18. 2.  25. 2.  Spojená škola internátna, ČSA 183/1, Kremnica, IČO: 51958757 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu  
51 potraviny pre ŠJ 97,69 21. 2.  24. 2.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
52 potraviny pre ŠJ 21,60 1. 3.  24. 2.  SHP a. s. Československej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370    
53 potraviny pre ŠJ 244,40 21. 2.  24. 2.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
54 náklady ŠI 1,2/22 800 24. 2.  25. 2.  Spojená škola internátna, ČSA 183/1, Kremnica, IČO: 51958757 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu  
55 potraviny pre ŠJ 108,28 28. 2.  4. 3.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
54 a potraviny pre ŠJ 231,53 28. 2.  3. 3.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
55a strava žiakov ubytovaných v ŠI 104,34 28. 2.  3. 3.  Spojená škola internátna, ČSA 183/1, Kremnica, IČO: 51958757    
56 BTS a OPP 60 1. 3.  7. 3.  Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 96701 Kremnica, IČO: 50769821 Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej  služby a ochrany pred požiarmi  
57 potraviny pre ŠJ 196,41 1. 3.  3. 3.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
58 potraviny pre ŠJ 14,21 1. 3.  3. 3.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
60 potraviny pre ŠJ 14,81 3. 3.  4. 3.  Antón Antol s. r. o. Družstevná  26/4, 962 61 Dobrá Niva , IČO: 36039730 Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov  
62 odvoz komunálneho odpadu – 2022 240,01 3. 3.  22. 3.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica, IČO: 00320781 Rozhodnutie č. 120/2022  
63 potraviny pre ŠJ 40,23 3. 3.  4. 3.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
64 záloha za ZP – 3/22 2581,11 3. 3.  7. 3.  Magna  energia a. s.  Nitrianska  7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2.2018/000028-02  
65 členský príspevok OU – 2022 100 3. 3.  28. 3.  Združenie OU, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska, Snina    
66 telefón škola  – 2/22 27,62 4. 3.  7. 3.  Slovak telekom  a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva o poskytovaní  verejných služieb  
67 telefón ŠI – 2/22 9,26 4. 3.  7. 3.  Slovak telekom  a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva o poskytovaní  verejných služieb  
68 el. energia vyučtov. 2/2022 2086,76 10. 3.  22. 3.  ZSE Energie a. s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-02  
69 ochrana objektu – 3/22 9,96 10. 3.  22. 3.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005  
70 wc papier do dávkovačov 29,51 10. 3.  22. 3.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva – dodávka rolií do dávkovačov WC + dodatok č. 1 dodávka WC gel  
72 potraviny pre ŠJ 59,33 14. 3.  22. 3.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
73 potraviny pre ŠJ 63,54 15. 3.  22. 3.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
74 potraviny pre ŠJ 41,32 16. 3.  22. 3.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
75 potraviny pre ŠJ 61,65 17. 3.  22. 3.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
76 potraviny pre ŠJ 38,75 17. 3.  22. 3.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
77 potraviny pre ŠJ 10,80 21. 3.  22. 3.  SHP a. s. Československej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370    
78 potraviny pre ŠJ 72,32 21. 3.  22. 3.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
79 potraviny pre ŠJ 101,53 22. 3.  28. 3.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
80 potraviny pre ŠJ 36,52 22. 3.  28. 3.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447    
81 odber kuchynského odpadu zo ŠJ 32,64 23. 3.  28. 3.  Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov zo ŠJ č. 091134480223  
82 náklady ŠI 400 23. 3.  28. 3.  Spojená škola internátna, ČSA 183/1, Kremnica, IČO: 51958757 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu  
83 potraviny pre ŠJ 279,58 28. 3.  30. 3.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
84 potraviny pre ŠJ 115,24 28. 3.  30. 3.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
85 odber kuchynského odpadu zo ŠJ 16,32 28. 3.  30. 3.  Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov zo ŠJ č. 091134480223  
86 potraviny pre ŠJ 5,02 30. 3.  31. 3.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
87 potraviny pre ŠJ 53,02 4. 4.  6. 4.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
88 potraviny pre ŠJ 77, 85 4. 4.  6. 4.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
89 potraviny pre ŠJ 21,36 4. 4.  6. 4.  Antón Antol s. r. o. Družstevná  26/4, 962 61 Dobrá Niva , IČO: 36039730 Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov  
90 obed – Deň učiteľov 326,90 4. 4.  6. 4.  AEM s. r. o. Kutnohorská 7,967 01 Kremnica, IČO: 48289400 obj. č. 2/2022  
91 tel. hovory  – ŠI 14,22 5. 4.  12. 4.  Slovak telekom  a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva o poskytovaní  verejných služieb  
92 tel. hovory – škola

27,07

5. 4.  12. 4.  Slovak telekom  a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva o poskytovaní  verejných služieb  
93.  potraviny pre ŠJ 31,68 5. 4.  13. 4.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447    
94 strava pre žiakov ubytovaných v ŠI 137,64 6. 4.  12. 4.  Spojená škola internátna, ČSA 183/1, Kremnica, IČO: 51958757    
95 záloha za ZP – 4/2022 2581,11 6. 4.  12. 4.  Magna  energia a. s.  Nitrianska  7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2.2018/000028-02  
96 BOZP a OPP 60 6. 4.  12. 4.  Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 96701 Kremnica, IČO: 50769821 Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej  služby a ochrany pred požiarmi  
97 odber kuchynského odpadu 32,64 7. 4.  12. 4.  Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov zo ŠJ č. 091134480223  
98 potraviny pre ŠJ 10,80 7. 4.  12. 4.  SHP a. s. Československej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370    
99 ochrany objektu 9,96 7. 4.  12. 4.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005  
101 voda – 1 št. 2022 122,16 8. 4.  12. 4.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005  
102 vyúčtovanie za el. en. 3/22 1728,76 8. 4.  12. 4.  ZSE Energie a. s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-02  
103 wc papier do dávkovačov 29,51 8. 4.  12. 4.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva – dodávka rolií dodávkovačov WC + dodatok č. 1 dodávka WC gel  
104 potraviny pre ŠJ 71,51 11. 4.  12. 4.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
105 potraviny pre ŠJ 316,87 11. 4.  13. 4.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
107 potraviny pre ŠJ 31,98 11. 4.  13. 4.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447    
108 potraviny pre ŠJ 46,09 12. 4.  13. 4.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
109 náklady školského internátu400 21.4.25. 4.Spojená škola internátna ČSA 183/1, Kremnica, IČO: 51958757Zmluva o nájmä nebyt. priestoru
110 nákup potravín pre ŠJ14,4022.4.25.4.SHP a.s. Červenej armády 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
111 nákup potravín pre ŠJ70.7225.4.27.4.LANDA – Dana Micháliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
112nákup potravín pre ŠJ130.1425.4.27.4.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
113služby BTS a OPP za 4/22603.5.11.5Bensol s.r.o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečení BOZP
115potraviny pre ŠJ76.942.5.15.5. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
116potraviny pre ŠJ13,373.5.6.5.Anton – Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov
117tel. hovory škola 4/2227,714. 5.9.5.Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
118tel. hovory ŠI 4/228,404.5.9.5.Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
119potraviny pre ŠJ104,044.5.6.5.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
120potraviny pre ŠJ14,754.5.6.5.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
121záloha za ZP 5/20222581,114.5.11.5.Magna Energia s. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565Realizačná zmluva k RD č.OVO2.2018/000028-02
124prečistenie kanalizácie suterén škola446.5.9.5.Bytový podnik Mesta Kremnicaobjednávka 3/2022
125odber kuchynského odpadu32,649.5.11.5.Inta s. r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ č. 091134480223
126ochrana objektu školy 8/229,969.5.11.5.Mesto Kremnica, Štefánikovo nám1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005
129potraviny pre ŠJ65,689.5.11. 5. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
127potraviny pre ŠJ10,809.5.11.5.SHP a.s. Červenej armády 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
128vyúčtovanie spotreby el. energie 7/2022551,589.5.11.5.ZSE Energie a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava, IČO: 36677281Realizačná Zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-02
130potraviny pre ŠJ59,8410.5.10. 5. Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín
131potraviny pre ŠJ14,3611.5.18.5.Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, 966 23 Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
132stravné lístky29,4812. 5. 18.5.Doxx-stravné lístky spol. s. r.o. , Kalov 356, 010 01 Žilina, IČO: 3639100Zmluva č. 21K444014
134poistenie výp. techniky10913.5.10.6.Generali poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332Poistná zmluva č. 5720075666
135potraviny pre ŠJ190,4116.5.18.5.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
136potraviny pre ŠJ70,1016.5.18.5. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
137wc papier do dávkovačov34,1420.5.26.5.CWS-boco Slovensko s. r. o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045abonentná zmluva + dodatok
138potraviny pre ŠJ82,6123. 5. 26. 5. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
139potraviny pre ŠJ24,3123.5.26.5.Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, 966 23 Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
140potraviny pre ŠJ132,2824.5.26.5.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
141tlačivá -vysvedčenia36,8429.5.10.6.ŠEVT a. s. Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO:
142potraviny pre ŠJ74,7930.5.31.5. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
143potraviny pre ŠJ125,831.6.2.6.Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín
144potraviny pre ŠJ23,871.6.2. 6.Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín
145potraviny pre ŠJ82,581. 6. 2. 6. KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
146materiál pre odbor murár282,401. 6. 25. 7. A-Build spol. s. r. o. Banská cesta 747/25, 967 01 Kremnica, IČO: 36056065
147nákup kanc. papiera93,971. 6. 10. 6. Lyreco CE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120objednávka č. 5/2022
148BTS a OPP602.6.25.7.Bensol s.r.o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečení BOZP
150potraviny pre ŠJ8,926.6.8.6.Anton Antol spol. s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov
151ASC agenda pre školy2456.6.22. 7.
152tel. hovory ŠI12,256.6.10. 6. Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
153tel. hovory škola28,076. 6. 10. 6. Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
154potraviny pre ŠJ47,916. 6. 8. 6. KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
155potraviny pre ŠJ69,096.6.8. 6. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
157potraviny pre ŠJ14,406. 6. 8. 6. SHP a.s. Červenej armády 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
158záloha za ZP 6/222581,116. 6. 15. 6. Magna Energia s. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565Realizačná zmluva k RD č.OVO2.2018/000028-02
159potraviny pre ŠJ32,897. 6. 8. 6. Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, 966 23 Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
160ochrana objektu9,968.6.10.6.Mesto Kremnica, Štefánikovo nám1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005
161odber kuchynského odpadu32,648.6.8.7.Inta s. r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ č. 091134480223
162wc papier do dávkovačov34,149.6.8.7.CWS-boco Slovensko s. r. o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045Abonentná zmluva + dodatok č. 1
163vyúčtov. el. energie1350,569.6.15.6.ZSE Energie a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava, IČO: 36677281Realizačná Zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-02
164potraviny pre ŠJ110,3510.6. 13. 6. COOP Jednota, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030Kúpna zmluva č. 245
166potraviny pre ŠJ92,1213.6.15.6. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
167potraviny pre ŠJ217,4913.6.15.6. KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
168potraviny pre ŠJ98,8620.6.3.7. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
169potraviny pre ŠJ130,1420.6.22.6.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654
170potraviny pre ŠJ27,4421.6.22.6.Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, 966 23 Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
171potraviny pre ŠJ21,6021.6.22.6.SHP a.s. Červenej armády 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
172potraviny pre ŠJ14,1227.6.28.6. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
173tel. účet škola 6/2228,741.7.8.7.Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
174tel. účet ŠI 6/228,041.7.8. 7. Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
175BTS a OPP 6/22601.7.25.7.Bensol s.r.o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečení BOZP
176záloha za ZP 7/222581,114.7.22.7.Magna Energia s. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565Realizačná zmluva k RD č.OVO2.2018/000028-02
177potraviny pre ŠJ3,106.7.8.7. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
178potraviny pre ŠJ12,216. 7. 8. 7. Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, 966 23 Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
181odber kuchynského odpadu40,806. 7. 25. 7. Inta s. r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ č. 091134480223
182voda za II. št.2022266,146. 7. 22.7. SVPS a. s. , Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030Obchodná zmluva č. 706201271
183ochrana objektu 7/229,966.7. 25.7. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005
184potraviny pre ŠJ8,9213.7. 22.7. Anton Antol spol. s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730Zmluva o kúpe pekárenských výrobkov
185potraviny pre ŠJ50,4313.7. 22.7. COOP Jednota, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030objednávka č. 4/2022
186vyúčtovanie el. en. 6/221190,6415.7. 22.7. ZSE Energie a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava, IČO: 36677281Realizačná Zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-02
187učebnice geografia43,6515.7. 25.7. Gorila. sk Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249objednávka 6/2022
191učebnice102,721.8.25.8.Libera Terra s. r. o. Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava, IČO: 35927097obj. 7/2022
192záloha ZP 8/20222581,113.8.11.8.Magna Energia s. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
193BTS + OPP za 7/22603.8.14.8.Bensol s.r.o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečení BOZP
194tel. hovory ŠI 7/2268.8.11.8.Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
195tel. hovory škola288.8.11.8.Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
196ochrana objektu 7/229,968.8.11.8.Mesto Kremnica, Štefánikovo nám1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005
197vyučt. el.en. 7/22551,588.8.11.8.ZSE Energie a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava, IČO: 36677281Realizačná Zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-02
198web stránka – doména15,598.8.11.8.Websupport s. r. o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928
199web stránka-custom hosting81,798.8.11.8.Websupport s. r. o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928
200nákup prihlasovací terminál do ŠJ37816.8.25.8.SOFT-GL spol. s. r.o. Levická 634/44, 040 11 Košice, IČO: 36182214
201učebnice204,7017.8.25.8.ABCedu a. s. Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO:51724561obj. 9/2022
202učebnice409,4022.8.25.8.preskoly.sk s. r. o. Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881obj. 8/2022
203vyúčtovanie nákladov ŠI za 1 – 3/2022368,6322.8.25.8.Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
204potraviny pre ŠJ103,4223.8.25.8.Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín
205učebnice8323.8.25.8.preskoly.sk s. r. o. Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881obj. 10/2022
206učebnice5525.8.31.8.Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r. o. Hrachova 34, 821 05 Bratislava, IČO: 0017323266obj. 11/2022
208potraviny pre ŠJ65,7930.8.31.8.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
209poistenie budovy školy226,635.9. 21.9.Generali poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 45272956poistná zmluva č. 2407091021
210potraviny pre ŠJ115,456.9.12.9. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
211tel. hovory ŠI 8/2266.9.14.9.Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
212tel. hovory škola 8/2228,376.9.14.9.Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
215potraviny pre ŠJ180,127.9.21.9.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
216stravné lístky zamestnanci451,507.9.14.9.Doxx-stravné lístky spol. s. r.o. , Kalov 356, 010 01 Žilina, IČO: 3639100Zmluva č. 21K444014
217BTS a OPP607.9.14.9.Bensol s.r.o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečení BOZP
218záloha za ZP 9/222581,117.9.14.9.Magna Energia s. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565Realizačná Zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-02
219ochrana objektu 8/229,969.9.14.9.Mesto Kremnica, Štefánikovo nám1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005
220vyúčtovanie el.en. 8/22546,909.9.14.9.ZSE Energie a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava, IČO: 36677281Realizačná Zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-02
221potraviny pre ŠJ5,479.9.13.9.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
223potraviny pre ŠJ68,0612.9.13.9. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
224potraviny pre ŠJ140,7913.9.20.9.Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín
225potraviny pre ŠJ58,6813.9.20.9.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
226učebnice241,7513.9.21,9.preškoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava, IČO: 51692881
227potraviny pre ŠJ136,1814.9.20.9.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
228kancelárske potreby163,6814.9.21.9.Lyreco CE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120obj. 15/2022
229potraviny pre ŠJ86,0719.9.23.9. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
230potraviny pre ŠJ167,9521.9.23.9.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
231materiál na údržbu a odborný výcvik117,3021.9.27.9.Ján Búry K&B, Bystrická 442/15, 96701 Kremnica, IČO: 33332096
232potraviny pre ŠJ78,4026.9.28.9. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
233učebnice360,7026.9.27.9SPN-Mladé letá, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176obj. 12/2022
234zber elektroodpadu- informačná služba2026.9.27.9.Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Lamačská cesta 45, 84103 Bratislava, IČO: 45740836
188PZP školského vozidla95,9115.7.11.10.Generali Poisťovňa , Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 54228573Poistná zmluva č. 2404875699
189Havariné poistenie školského vozidla119,2721.7.11.10.Generali Poisťovňa , Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 54228573Poistná zmluva č. 2404875700
235potraviny pre ŠJ15,8427.9.30.9.Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, 966 23 Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
236potraviny pre ŠJ250,0127.9.30.9.Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín
237potraviny pre ŠJ326,8029.9.6.10.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
238učebnice26729.9.30.9.preskoly.sk s. r. o. Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881obj. 17/2022
239wc papier do dávkovačov38,8230.9.11.10.CWS-boco Slovensko s. r. o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045abonentná zmluva + dodatok
240potraviny pre ŠJ53,863.10.6.10.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
241potraviny pre ŠJ89,193.10.6.10. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
242voda za 3 št.202264,3930.9.11.10.SVPS a. s. , Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030Obchodná zmluva č. 706201271
243tel.hovory škola 9/202228,814.10.11.10.Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469zmluva o poskytovaní verejných služieb
244tel. hovory ŠI 9/202213,724.10.11.10.Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469zmluva o poskytovaní verejných služieb
246záloha za ZP 10/20222581,115.10.11.10.Magna Energia s. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565Realizačná Zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-02
247BTS a OPP- 9/2022605.10.11.10.Bensol s.r.o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečení BOZP
248potraviny pre ŠJ19,115.10.7.10.Anton Antol spol. s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730Kúpna zmluva o predaji pekárenských výrobkov
249čistenie a kontrola komína305.10.11.10.SD-sprava s.r.o. Žilinská cesta 36/14, 013 11 Lietavská Lúčka, IČO: 54638526obj. 13/2022
250potraviny pre ŠJ130,676.10.7.10.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
252ochrana objektu 9/229,966.10.11.10.Mesto Kremnica, Štefánikovo nám1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005
253strava za žiakov ubytovaných v ŠI208,686.10.11.10.Spojená škola internátna, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958757
254potraviny 19,747.10.11.10.COOP Jednota, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030objednávka č. 4/2022
255el. energia vyučt.9/221095,167.10.11.10.ZSE Energie a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava, IČO: 36677281Realizačná Zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-02
256učebnice5110.10.11.10.SPN-Mladé letá, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176obj. 16/2022
257potraviny pre ŠJ110,9610.10.11.10. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
258potraviny pre ŠJ7,9211.10.13.10.Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, 966 23 Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
259potraviny pre ŠJ149,1411.1013.10.Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín
260potraviny pre ŠJ303,1512.10.17.10.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
261odber kuchyn. odpadu24,4813.10.14.10.Inta s. r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ č. 091134480223
262potraviny pre ŠJ77,3917.10.20.10. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
263učebnice66,6217.10.18.10.preskoly.sk s. r. o. Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881obj. 18/2022
264potraviny pre ŠJ7,9218.10.20.10.Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, 966 23 Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
265potraviny pre ŠJ56,2818.10.20.10.Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín
266učebnice14,9019.10.25.10.SPN-Mladé letá, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176obj. 12/2022
267potraviny pre ŠJ174,6719.10.21.10.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
268čistiace potreby349,9621.10.25.10.Papeva s.r.o. Dolná 73/14, 967 01 Kremnica, IČO:47025191obj. 20/2022
271aktualizácia programu ŠJ57,6024.10.25.10.SOFT-GL spol. s. r.o. Levická 634/44, 040 11 Košice, IČO: 36182214
269potraviny pre ŠJ21,6021.10.26.10.SHP a.s. Červenej armády 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
270potraviny pre ŠJ58,9624.10.26.10. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
272potraviny pre ŠJ78,2025.10.26.10.Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín
273potraviny pre ŠJ186,6526.10.27.10.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
274učebnice122,9026.10. 28.10.SPN-Mladé letá, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176obj. 16/2022
275učebnice8326.10.28.10.SPN-Mladé letá, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176obj. 22/2022
276wc papier do dávkovačov38,822.11.7.11.CWS-boco Slovensko s. r. o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045abonentná zmluva + dodatok
277softver Tendernet3182.11.7.11.eSYST s. r. o. M. R. Štefánika 836/33 010 01 Žilina, IČO: 50139088licenčná zmluva
278potraviny pre ŠJ50,382.11.4.11. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
279BTS a OPP za 10/2022602.11.7.11.Bensol s.r.o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821zmluva o zabezpečení BOZP a PO
281réžijné náklady za stravovanie – večere63,143.11.8.11.Spojená škola internátna, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958757
282tel. hovory ŠI 10/2210,084.11.7.11.Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469zmluva o poskytovaní verejných služieb
283tel. hovory škola 10/22284.11.7.11.Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469zmluva o poskytovaní verejných služieb
284zemný plyn – záloha 11/222581,114.11.7.11.Magna Energia s. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565Realizačná Zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-02
285potraviny pre ŠJ39,247.11.8.11.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
286potraviny pre ŠJ61,457.11.8.11.Anton Antol spol. s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730Kúpna zmluva o predaji pekárenských výrobkov
287potraviny pre ŠJ58,057.11.8.11. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
288vyučt. spotreby el. energie za 10/2022974,877.11.8.11.ZSE Energie a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava, IČO: 36677281Realizačná Zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-02
291potraviny pre ŠJ63,129.11.10.11.Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín
292kancelárske potreby202,219.11. 14.11.Lyreco CE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
293potraviny pre ŠJ165,899.11. 14.11.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
294potraviny pre ŠJ5,3010.11.16.11.COOP Jednota, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030obj. 4/2022
295ochrana objektu za 10/20229,9610.11. 14.11.Mesto Kremnica, Štefánikovo nám1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781Zmluva o ochrane objektu 1/2005
296odber kuchynského odpadu za 10/202232,6414.11.18.11.Inta s. r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ č. 091134480223
297potraviny pre ŠJ87,0714.11.16.11. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
298mydlopena do dávkovačov249,7014.11.18.11.Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO: 35840790
299potraviny pre ŠJ7,9215.11.16.11.Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, 966 23 Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
300pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov432,8018.11.18.11.Zuzana Nagyová – Azet M. R. Štefánika 460/11 967 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929969obj. 23/2022
301potraviny pre ŠJ122,0321.11.22.11.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
302učebné pomôcky – krúžková činnosť59,9921.11.22.11.František Majtán – Euronics TPD, Farského 26, Bratislava, IČO: 11790547obj. 25/2022
303učebné pomôcky – krúžková činnosť69,5221.11.22.11.Štefan Drozd – Súkrodev, Dolná 43/9, 967 01 Kremnica, IČO: 10934715
304potraviny pre ŠJ103,8521.11.22.11. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177

305
ročný prístup verejná správa na rok 2023183,6021.11.28.11.Poradca podnikateľa spol. s.r,o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, IČO31592503
306sáčky do vysávača25,3422.11.28.11.Vacs Trade s.r.o. Strážnického 1589/2, 571 01 Moravská Trebová – Predmestí CZ
307potraviny pre ŠJ97,3322.11.24.11.Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín
308potraviny pre ŠJ86,0223.11.25.11.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
309potraviny pre ŠJ2725.11.30.11.SHP a.s. Červenej armády 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
310potraviny pre ŠJ16,8225.11.30.11.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
311UP na krúžkovú činnosť382,0525.11.28.11.inSportline s.r.o. Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO: 36311723
312účtovný program na rok 2023266,3328.11.2.12.ProCeS s. r. o. Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31570879Dodatok č. 21 k Zmluve č. 2003/024/UL
313UP na krúžkovú činnosť167,0530.11.2.12.Sportisimo SK s. r.o. Boženy Nemcovej 8, Bratislava, IČO: 44156679
314servisná prehliadka tepelné čerpadlo28230.11.2.12.Robert Bosch spol. s. r.o. Ambrušova 4, 821 04 Bratislava, IČO: 31355579
315potraviny pre ŠJ63,661.12.2.12.LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
316potraviny pre ŠJ137,111.12.2.12.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
317potraviny pre ŠJ52,941.12.2.12.LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
318BTS a OPP za 11/22601.12.2.12.Bensol s.r.o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821zmluva o zabezpečení BOZP a PO
320potraviny ŠJ40,705.12.6.12.Anton Antol spol. s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730Kúpna zmluva o predaji pekárenských výrobkov
321potraviny pre ŠJ67,415.12.6.12.LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
322tel. hovory ŠI – 11/2214,935.12.12.12.Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469zmluva o poskytovaní verejných služieb
323tel. hovory škola – 11/2228,635.12. 12.12.Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469zmluva o poskytovaní verejných služieb
324wc papier do dávkovačov38,825.12.12.12.CWS-boco Slovensko s. r. o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045abonentná zmluva + dodatok
327záloha za ZP 12/20226005.12.12.12.Magna Energia s. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565Realizačná Zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-02
328potraviny pre ŠJ22,776.12.8.12.Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, 966 23 Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
329potraviny pre ŠJ7,926.12.8.12.Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, 966 23 Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
330potraviny pre ŠJ101,956.12.8.12.Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín
331zriadenie internetu ŠJ766.12.12.12.ZHnet 04 s.r.o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva, IČO: 54513383
332potraviny pre ŠJ57,607.12.8.12.SHP a.s. Červenej armády 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
333BTS a OPP za 12/22607.12. 12.12.Bensol s.r.o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821zmluva o zabezpečení BOZP a PO
334potraviny pre ŠJ181,807.12.14.12.KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
335vyučt. el. en. za 11/221434,468.12.12.12.ZSE Energie a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava, IČO: 36677281Realizačná Zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-02
336ochrana objektu9,968.12.12.12.Mesto Kremnica, Štefánikovo nám1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781Zmluva o poskytovaní služieb 1/2005
337odber kuchynského odpadu32,648.12.12.12.Inta s. r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ č. 091134480223
338odborné prehliadky plynových a tlakových spotrebičov7448.12.14.12.Ters systém spol. s.r.o. Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537obl. 21/2022
340potraviny pre ŠJ34,3812.12.14.12.COOP Jednota, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030obj. 4/2022
341potraviny pre ŠJ134,1512.12.14.12. LANDA- Dana Michaliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177
342potraviny pre ŠJ85,4913.12. 19.12.Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín
343potraviny pre ŠJ7,5913.12.19.12.Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, 966 23 Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
346farby a mal. mateiál170,3213.12.16.12.Marek Sekaj, Dolná 67/2, 967 01 Kremnica, IČO: 35299282
347elektromateriál139,8814.12.16.12.Elektro Friebert s. r. o. Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica 1, IČO: 52529886Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019
348stravné lístky 81,6014.12.16.12.Doxx-stravné lístky spol. s. r.o. , Kalov 356, 010 01 Žilina, IČO: 3639100Zmluva č. 21K444014
349posedenie na záver roka – SF16514.12. 16.12.Michal Košík Rumunskej armády 1606/27, 967 01 Kremnica 1, IČO: 43515428
350revízia el. zar. stolárska dielňa a kuchyňa334,8015.12. 16.12.J.T.B. s. r. o. Mlynská 834, 034 95 Likavka, IČO: 45351911obj. 19/2022
352materiál na údržbu100,0616.12.19.12.Ján Búry K + B , Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 333320961/2022
353potraviny pre ŠJ18,1719.12.20.12.Anton Antol spol. s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730Kúpna zmluva o predaji pekárenských výrobkov
354potraviny pre ŠJ11,3919.12.20.12.Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, 966 23 Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
355podlahová krytina do telocvične66020.12.21.12.Štefan Drozd – Súkrodev, Dolná 43/9, 967 01 Kremnica, IČO: 10934715
356UP na floorbal – TV132,5620.12.21.12.Necy s. r. o. Horní námestí 839, Slavčín 76321
357tlačiarne – 1 ks farebná, 2 ks čiernobiela1079,6020.12.28.12.elibos s.r.o. Lipová 117/9, 966 11 Trnavá Hora, IČO: 45652945
358potraviny pre ŠJ61,0327.12.28.12.COOP Jednota, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030obj. 4/2022
359wc papier do dávkovačov38,8227.12. 13.1.23CWS-boco Slovensko s. r. o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045abonentná zmluva + dodatok
361dohľad nad zdravotnou starostlivosťou12027.12.13.1.23Inmedplus s. r. o. Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36775657zmluva o poskytovaní služby Zdravotný dohľad zamestnancov
362voda za 4. št. 2022187,1527.12.13.1.23Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030Zmluva číslo: 706201271