Category: Oznamy

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom zverejňujeme Usmernenie pre školy a školské zariadenia vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ocenenie

Pri príležitosti 100. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Kremnici naša škola SOŠ pre ŽSPI v Kremnici získala  na slávnostnom programe ocenenie za výbornú spoluprácu a podporu matičnej činnosti v uplynulom období.

Ďakujeme a veríme, že aj v budúcnosti naša spolupráca bude pokračovať.

Vianočné trhy

V stredu 18. 12. 2019 od 13.00 – 17.00 budeme radi, ak kúpou výrobkov našich žiakov podporite Združenie Nepočujem. Ďakujeme

Deň otvorených dverí

Všetci ste srdečne vítaní, tešíme sa na Vás.

Program:

  • vyučovanie so zapájaním najnovších informačno-komunikačných technológií
  • prezentácia záujmovej činnosti žiakov
  • prezentácia prác žiakov na hodinách odborného výcviku spojená s ochutnávkou
  • možnosť vlastného zhotovenia drobných upomienkových predmetov z dreva
  • prehliadka areálu školy

Triedne rodičovské združenie

Dňa 15. 11. 2019 (piatok) sa uskutočnia triedne rodičovské združenia. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2019/2020

Vianoce 2018

 

Triedne rodičovské združenie

Dňa 16.11.2018 (piatok) sa uskutočnia triedne rodičovské združenia. Tešíme sa na Vašu účasť.  

 

Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno dňa 29. 10. 2018 ( pondelok)

Začiatok nového školského roka 2018/2019

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019 bude 3. septembra 2018 o 8.00 hod v priestoroch školskej jedálne.

Všetci ste srdečne vítaní!