Return to Štúdium

Záujmové krúžky

V školskom roku 2021/22 na škole fungujú nasledujúce záujmové krúžky:

Florbalový krúžok: Mgr. Martin Ondrejka

Krúžok posilňovania: Mgr. Martin Ondrejka

Krúžok šikovných rúk: Bc. Jana Baranová

Dramatický krúžok: Mgr. Božena Ličková