Štúdium

Dokumenty

Kritéria na prijímacie skúšky  – šk. rok 2023/24 Kritéria na prijímacie skúšky  – šk. rok 2024/25 Kritéria na prijímacie skúšky – šk. rok 2025/26 Školský poriadok Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017-2018 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018-2019 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019-2020 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za …

Predmety

Školské vzdelávacie programy

Školský vzdelávací program GYMNÁZIUM Školský vzdelávací program, NÁBYTKÁRSKA VÝROBA Školský vzdelávací program, PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH Školský vzdelávací program, KUCHÁR Školský vzdelávací program, MURÁRSKE PRÁCE Školský vzdelávací plán, PRÍPRAVA JEDÁL Školský vzdelávací program, STOLÁRSKA VÝROBA Školský vzdelávací program, STOLÁR Školský vzdelávací program, SLUŽBY A DOMÁCE PRÁCE

Triedy

Učitelia

Záujmové krúžky

V školskom roku 2021/22 na škole fungujú nasledujúce záujmové krúžky: Florbalový krúžok: Mgr. Martin Ondrejka Krúžok posilňovania: Mgr. Martin Ondrejka Krúžok šikovných rúk: Bc. Jana Baranová Dramatický krúžok: Mgr. Božena Ličková