Return to Rok 2022

Objednávky 2022

Poradové číslo opis
objednaného
plnenia
Celková hodnota objednaného
plnenia alebo maximálna
odhadovaná hodnota
objednaného plnenia s DPH
Dátum
vyhotovenia
objednávky
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného
plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO
právnickej osoby/ obchodné meno FO –
podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a
priezvisko, adresa trvalého pobytu FO –
nepodnikateľa)
Údaje o fyzickej osobe,
ktorá objednávku
podpísala (meno a
priezvisko, funkcia)
1 nákup materiálu na údržbu a OV do 1000 € 18. 2. 2022 Ján Búry K + B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096 Kantáriková Jana, hospodárka školy
2.  slávnostný obed – Deň učiteľov do 400 € 29. 3. 2022 AEM s. r. o. Kutnohorská 7, 967 01 Kremnica, IČO: 48289400

Kantáriková Jana hospodárka školy

3.  prečistenie upchatej kanalizácie do 100 €

11. 4. 2022

 

Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO: 00634336

Kantáriková Jana
4 nákup potravín pre Školskú jedáleň za rok 2022 do 1000 €

2. 5. 2022

COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030

Kantáriková Jana

 
por.č . opis objednaného plneniacelková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia s DPHDátum vyhotovenia objednávkyIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO- podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO- nepodnikateľaúdaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia)
5kancelársky papierdo 100 €26.5.2022Lyreco, Panholec20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120Kantáriková J hospodárka
6 učebnice
43,6230.6.2022Gorila.sk, Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249Kantáriková J. hospodárka
7učebnice102,7228.7.2022Libera Terra s. r. o. Levandulová 14343/5 Bratislava, IČO: 35927097Kantáriková J.
8učebnice409,40 €28.7.2022Preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881Kantáriková J.
9učebnice204,70 €28. 7. 2022ABCedu a. s. Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 51724561Kantáriková J
10učebnice83 €28.7. 2022Preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881Kantáriková J
11učebnice55 €28.7.2022Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Hrachova 34, Bratislava, IČO: 17323266Kantáriková J
12učebnice360,704.8.2022SPN-Mladé letá s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176Kantáriková J
14učebnice241,75 €7. 9.2022Preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881Kantáriková J.
15kancelárske potreby163,6812.9.2022Lyreco CE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120 Kantáriková J.
16učebnice258,10 €20.9.2022SPN-Mladé letá s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176Kantáriková J.
17učebnice267 €22.9.2022Preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881Kantáriková J.
18učebnice66,62 €6.10.2022Preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881Kantáriková J.
19revízia el. zariadení250 €13.10.2022JTB s. r. o. Mlynská 834, 034 95 Likavka, IČO: 45351911Kantáriková J.
20čistiace potreby350 €18.10.2022Papeva s. r. o. , Dolná 73/14, 967 01 Kremnica, IČO:47025191Bieleschová J.
21odborná prehliadka plynovej kotolne a zariadení500 €21.10.2022Ters-systém spol. s. r.o. Svätokrížske námestie 6, 967 01 Žiar nad Hronom, Kantáriková J.
22učebnice86,70 €24. 10. 2022SPN-Mladé letá s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176Kantáriková J.
23nákup pracovného oblečenia
450 €10.11.2022Zuzana Nagyová – AZET, M. R. Štefánika 460/11, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929969Kantáriková J.
24maliarske potreby a farby20011. 11.2022Marek Sekaj, Dolná 67/2, 967 01 Kremnica, IČO: 35299282Kantáriková J.
25učebné pomôcky na krúžkovú činnosť10016.11.2022František Majtan – Euronic TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 11790547Kantáriková J.
26nákup podlahovej krytiny do jedálne6606. 12. 2022Štefan Drozd – Súkrodev, Dolná 43/9, 967 01 Kremnica, IČO: 10934715Kantáriková J