Return to Rok 2024

Faktúry 2024

P. č.Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúreCelková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre s DPH v EurDátum doručenia faktúryDátum úhrady faktúryIdentifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa ,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa)Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou
1.záloha za ZP za 1/202416798.1.20249.1.2024Energie2 a. s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177Zmluva o združenej dodávke ZP pre maloodber č. 1121750
2.záloha za odber el. energie 1/20245608.1.20249.1.2024Slovenské elektrárne, energetické služby s.r.o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke elektriny
3.tel. hovory za 12/2023 – ŠI68.1.20249.1.2024Slovak telekom a. s. Bajkálska28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
4tel. hovory za 12/2023 – Škola33,248.1.20249.1.2024Slovak telekom a. s. Bajkálska28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
5. internet a TV pre ŠI16,908.1.20249.1.2024DTnet Detva s. r. o. M.R. Štefánika 65, 962 12 Detva, IČO: 46079386Zmluva o pripojení internet
6. odber kuchynského odpadu zo ŠJ8,168.1.20249.1.2024Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. 091134480223
7.voda za 4. št. 2023157,038.1.20249.1.2024SVPS a. s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030Obchodná zmluva č. 706201271
8. ochrana objektu16,908.1.20249. 1.2024Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781zmluva č. 1/2005 + dodatok č.1
9. potraviny pre ŠJ105,0612.1.202416.1.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
10. potraviny pre ŠJ13,2412.1.202416.1.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
11.potraviny pre ŠJ61,4512.1.202416.1.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
12. inovačné vzdelávanie M. Zábradyová1199.1.202412.1.2024Uni Kredit n.o. Boženy Nemcovej 8, 9774 01 Banská Bystrica, IČO: 42000726ID prihlášky :4844
13.potraviny pre ŠJ122,0112.1.202416.1.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
14.potraviny pre ŠJ214,2912.1.202416.1.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
15. prenájom PCO – ochrana objektu66,3812.1.202416.1.2024Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781nájomná zmluva
17náhradné diely na výpočtovú techniku64,7012.1.202416.1.2024elibos s. r. o. Lipova 117/9, 966 11 Trnavá Hora, IČO: 45652945
18vyúčtovanie spotreby EE – 2023559,82 prepl.12.1.202425.1.2024Slovenské elektrárne, energetické služby s.r.o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke elektriny
19. znalecký posudok na prebytočný majetok – POV22015.1.202423.1.2024Ing. Ľubica Marcibálová, Hollého 477, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 43137521obj. 3/2024
20potraviny pre ŠJ92,8915.1.202416.1.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
21potraviny pre ŠJ42,4916.1.202425.1.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
22potraviny pre ŠJ32,9816.1.202425.1.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
23potraviny pre ŠJ81,4916.1.202425.1.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
24. elektromateriál9,6417.1.202423.1.2024Elektro Friebert s. r. o. Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica, IČO: 52529886Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019
25.potraviny pre ŠJ226,3818.1.202425. 1.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
26. potraviny pre ŠJ34,2019.1.202425.1.2024SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
27. vyúčtovanie spotreby ZP 20231559,9219. 1. 202425. 1. 2024Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO:35743565Zmluva o združenej dodávke ZP
28.potraviny pre ŠJ143,8322.1.202425.1.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
29. potraviny pre ŠJ229,9324.1.202425.1.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
30.potraviny pre ŠJ22,9226.1.20241. 2. 2024COOP Jednota Žarnovica, Bystrická 44Kúpna zmluva č. 245
31. účtovný a mzdový program21626.1.20245.2.2024Ives Košice, ČSl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunik. tech. č. R 23/2022
32.potraviny pre ŠJ62,8126.1.202429.1.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
33.potraviny pre ŠJ7729.1.20241.2.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
34.potraviny pre ŠJ65,9230.1.20241.2.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
35.potraviny pre ŠJ202,8530.1.20241.2.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
36.poistenie žiakov – lyžiarsky kurz47,5026.1.202429.1.2024Union poisťovňa a. s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051Zmluva o postení č. 65589121
37.potraviny pre ŠJ8,8130.1.20241.2.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
40.BTS a OPP za 1/2024601.2.202414.2.2024Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821zmluva o zabezpečení bezpečnostnotechnickej služby a ochrana pred požiarmi
41. nákup sieťového adaptéra10,921.2.202414.2.2024Elektro Friebert s. r.o. Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica 1, IČO: 52529886Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019
42potraviny pre ŠJ176,432.2.20249. 2. 2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
43.potraviny pre ŠJ101,885.2.20249. 2. 2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
44.potraviny pre ŠJ99,905.2.20249.2.2024Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
45. potraviny pre ŠJ34,205. 2.20249.2.2024SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
48.tel. hovory škola 1/2434,615.2.20247.2.2024Slovak telekom a. s. Bajkálska28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
49.tel. hovory ŠI 1/247,675.2.20247.2.2024Slovak telekom a. s. Bajkálska28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
50. internet + TV 2/2419,405.2.20247.2.2024DTnet Detva s. r. o. M.R. Štefánika 65, 962 12 Detva, IČO: 46079386Zmluva o pripojení – internet
51. záloha za ZP – 2/2416791. 2. 20242. 2.2024Energie2 a. s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177Zmluva o združenej dodávke ZP pre maloodber č. 1121750
52. záloha za EE – 2/245602.2.20245.2.2024Slovenské elektrárne, energetické služby s.r.o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke elektriny
53. vypracovanie 3. NMS k projektu1206.2.20247.2.2024Winks s. r. o. Čajkovského 14, 080 01 Prešov, IČO: 45243956obj. 1/2024
54. potraviny pre ŠJ63,917.2.20249.2.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
55. potraviny pre ŠJ112,147.2.20249.2.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
56.
inovačné vzdelávanie1195.2.202428.2.2024Ing. Ľubica Papšová, Horná Ves 44/Eprihláška na inovačné profesijné vzdelávanie
57poistenie výpočtovej techniky7,218.2.20249.2.2024Uniqa poisťovňa a. s. Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, IČO: 53812948Poistka č. 8100088285
58vyúčtovanie el. en. za 1/241183,9612.2.202415.2.2024Slovenské elektrárne, energetické služby s.r.o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke elektriny
59ochrana objektu1612.2.202414.2.2024Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781zmluva č. 1/2005 + dodatok č.1
60odber kuchynského odpadu16,329.2.202414.2.2024Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. 091134480223
46požičanie lyžiarskej výstroje na LK725.2.202414.2.2024Ski Krahule Center s. r. o. Starohorská 615/3, 974 01 Banská Bystricaobj. 4/2024
47skipasy + obedy na lyžiarskom kurze8245.2.202414.2.2024JUDr. Vladimír Urblík – VALIGA, Pod Donátom 5, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 17922372obj. 5/2024
61potraviny ŠJ100,1613.2.202419.2.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
62potraviny ŠJ116,9412.2.202419.2.2024COOP Jednota Žarnovica, Bystrická 44
967 01 Kremnica
Kúpna zmluva č. 245
63potraviny ŠJ75,4513.2.202419.2.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
64potraviny ŠJ23,3013.2.202419.2.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
65adaptér na PC v ŠJ28,8014.2.202415.2.2024Soft-GL s. r. o. Levická 634/44, 040 11 Košice, IČO 36182214
66potraviny ŠJ106,3214.2.202419.2.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
68potraviny ŠJ47,1926.2.202427.2.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
69potraviny ŠJ128,3226.2.202429.2.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
70potraviny ŠJ188,1826.2.202429.2.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
71za komunálny odpad 1. polrok390,8826.2.20244. 3. 2024Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781Rohodnutie č. 5191/2024
72BTS a OPP – 2/24601.3.20244.3.2024Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821zmluva o zabezpečení bezpečnostnotechnickej služby a ochrana pred požiarmi
73réžijné náklady na večere – ŠI41,581.3.20246.3.2024Spojená škola internátna, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767
75web stránka školy ročný poplatok57,464.3.20246.3.2024Websupport Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928
76záloha za ZP – 3/2416791.3.20244.3.2024Energie2 a. s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177Zmluva o združenej dodávke ZP pre maloodber č. 1121750
77záloha za EE – 3/245601.3.20244.3.2024Slovenské elektrárne, energetické služby s.r.o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke elektriny
78potraviny ŠJ23,755.3.20247.3.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
79potraviny ŠJ25,205.3.20247.3.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
80potraviny ŠJ143,405.3.20247.3.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
81potraviny ŠJ48,225.3.20247.3.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
82potraviny ŠJ74,035.3.20247.3.2024Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
83potraviny ŠJ81,955.3.20247.3.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
84internet + TV ŠI19,405.3.20246.3.2024DTnet Detva s. r. o. M.R. Štefánika 65, 962 12 Detva, IČO: 46079386Zmluva o pripojení – internet
85tel. hovory škola 2/202430,655.3.20246.3.2024Slovak telekom a. s. Bajkálska28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
86tel. hovory ŠI65.3.20246.3.2024Slovak telekom a. s. Bajkálska28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
87ochrana objektu166.3.20246.3.2024Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781zmluva č. 1/2005 + dodatok č.1
89iV – Ing. Papšová Ľubica957.3.202411.3.2024Ing. Ľubica Papšová, 967 01 Horná Ves 44/Eprihláška na inovačné vzdelávanie
90materiál na výp. techniku57,717.3.202413.3.2024elibos s. r. o. Lipová 117/9, 966 11 Trnava Hora, IČO: 45652945
91. potraviny ŠJ70, 708.3.202415.3.2024COOP Jednota Žarnovica, Bystrická 44
967 01 Kremnica
Kúpna zmluva 24
92.odber kuch. odpadu8,1611.3. 202413.3.2024Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. 091134480223
94. IV – Mgr. Krásna Viera9511.3.202412.3.2024Mgr. Viera Krásna, Továrenská 653/10, 967 01 Kremnicaprihláška na inovačné vzdelávanie
95. IV – Mgr. Majerová Jana9511.3.202414.3.2024Mgr. Jana Majerová, Horná Ves 43/C, 967 01 Kremnicaprihláška na inovačné vzdelávanie
96. potraviny ŠJ38,7611.3.202415.3.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
97. potraviny ŠJ190,2011.3.202415.3.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
98. vyučt. spotreby EE – 2/24616,0511.3.202413.3.2024Slovenské elektrárne, energetické služby s.r.o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke elektrickej energií
99. potraviny ŠJ61,7112.3.202415.3.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
100členský príspevok OU na rok 202415013.3. 202420.3.2024Združenie OU, SŠ a ŠVZ Slovenska, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina, IČO: 35605065
101.IV – Bc. Mariana Zábradyová11914.3.202415.3.2024Bc. Mariana Zábradyová, Veternícka 115/15, 967 01 Kremnica
102potraviny ŠJ42,9718.3.202425.3.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
103potraviny pre ŠJ28,9919.3.202425.3.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
104potraviny pre ŠJ142,5619.3.202425.3.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
105. IV – Bc Májiková I. 11922.3.202422.3.2024Bc. Májiková Ingrid, J. Langsfelda 725/18, Kremnica
106.IV – Bc. V. Gajdošová11920.3.202425.3.2024Bc. Valéria Gajdošová, 038 48 Turček 181
107. IV – Kostrianová V.11920.3.202426.3.2024Veronika Kostrianová, Nová dolina 744/19, 967 01 Kremnica
108. potraviny pre ŠJ34,2021.3.202428.3.2024SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
109. jedálenské sety – 7 ks – súťaž kuchár118321.3.2024Idea Nábytok s. r. o. Melčíková 54, 841 07 Bratislava 48, IČO: 45698618
110.potraviny pre ŠJ186,3325.3.202428.3.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
111.potraviny pre ŠJ117,8025.3.202428.3.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
112. potraviny pre ŠJ22,9125.3.202428.3.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
113. potraviny pre Šj127,9626.3.202428.3.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
114. koláče – deň učiteľov76,8026.3.20244.4.2024Ing. Jozef Haurík – Medovnikárstvo, Langsfeldova 720/8, 967 01 Kremnica
116. voda I. št. 24296,153.4.20249.4.2024SVPS a. s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030Obchodná zmluva č. 706201271
117.obed – deň učiteľov4563.4.20244.4.2024AEM s. r. o. Kutnohorská 7, 967 01 Kremnica, IČO: 48289400
118. záloha za ZP 4/2416793.4.20244.4.2024Energie2 a. s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177Zmluva o združenej dodávke ZP pre maloodber č. 1121750
119. BTS a OPP za 3/24603.4.20249.4.2024Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821zmluva o zabezpečení bezpečnostnotechnickej služby a ochrana pred požiarmi
120. ceny do súťaže kuchár181,783.4.20244.4.2024Planeo Elektro, Dr. Janského , 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 35712783obj. 9/2024
121.IV – Čilíková I. Kremnica 1193.4.20245.4. 2024Ing. Čilíková Ingrid, Dolná 63/49, 967 01 Kremnica
122. internet a TV ŠI19,405.4.20249.4. 2024DTnet Detva s. r. o. M.R. Štefánika 65, 962 12 Detva, IČO: 46079386 Zmluva o pripojení – internet
123. potraviny pre ŠJ65,793. 4. 20245.4.2024Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730Zmluva o predaji pekárenských výrobkov
124. tel. hovory škola 3/2428,633.4.20249.4.2024Slovak telekom a. s. Bajkálska28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
126. záloha za el. en. škola 4/20245608. 4. 20249. 4. 2024Slovenské elektrárne, energetické služby s.r.o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke elektrickej energií
127. revízia komína308.4.20249.4.2024SD správa s. r. o. Žilinská cesta 36/14, 013 11 Lietavská Lúčka, IČO: 54638526
128. tel. hovory za ŠI68. 4. 20249. 4. 2024Slovak telekom a. s. Bajkálska28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
129. potraviny pre ŠJ156,018. 4. 202412. 4.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
130. potraviny pre ŠJ81,098. 4. 202412.4.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
131. ochrana objektu školy168.4.20249.4.2024Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781zmluva č. 1/2005 + dodatok č.1
132.kancelárske potreby – súťaž kuchár336,888.4. 202410.4.2024Lusila s. r. o. Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok, IČO: 36485608obj. 8/2024
133. metrový textil – súťaž kuchár244,869. 4. 202410. 4.2024e-Drozdz s. r. o. Dolná 43/9, 967 01 Kremnica, IČO: 55918077obj. 11/2024
135kuchynský riad – súťaž kuchár1107,909. 4. 202411. 4. 2024Ján Búry K+B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnicaobj. 6/2024
136odber kuchynského odpadu16,3210.4.202417.4.2024Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. 091134480223
137.Inovačné vzdelávanie12911.4.202412.4.2024ing. Ľubica Papšová, Horná Ves 44/4, 967 01 Kremnica
138. vyúčtovanie spotreby EE-3/24593,5111.4.202417.4.2024Slovenské elektrárne, energetické služby s.r.o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke elektrickej energií
139.čistiace potreby269,1411.4.202418.4.2024Emil Krajčík s. r. o. Skalica, IČO: 36246204
140.inovačné vzdelávanie12912.4.202423.4.2024Ing. Čilíková Ingrid, Dolná 63/49, 967 01 Kremnica
141.potraviny pre ŠJ27,8312.4.202415.4.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
142.potraviny pre ŠJ107,7112.4.202416.4.2024COOP Jednota Žarnovica, Bystrická 44
967 01 Kremnica
Kúpna zmluva 24
143.potraviny pre ŠJ266,2615.4.202418.4.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
144.potraviny pre ŠJ133,5715.4.202418.4.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
145.inovačné vzdelávanie11915.4.202423.4.2024Veronika Kostrianová, Nová Dolina 744/19, 967 01 Kremnica
147. teplovzdušná rúra1035,7216.4.202418.4.2024Gastrolux s. r. o. Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36413186
148.inovačné vzdelávanie12916.4.202423.4.2024Mgr. Andrea Ondrejková, Zámocké námestie 545/4, 967 01 Kremnica
149.tonery do farebnej tlačiarne485,5016.4.202418.4.2024Elibos s. r. o. Opatovská 783/4, 967 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
150.potraviny pre ŠJ19,6316.4.202418.4.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
151.kuchynské vybavenie na súťaž kuchár167,5018.4.202419.4.2024TPD spol. s. r. o. Farského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 17329060
152.pracovné oblečenie na súťaž153,6018.4.202419.4.2024Zuzana Nagyová – AZET, M.R. Štefánika 460/11, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929969
153.potraviny pre ŠJ63,5723.4.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
154.potraviny pre ŠJ81,9023.4.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
155.potraviny pre ŠJ51,1423.4.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
156. večere na súťaž kuchár12,7624.4.202425.4.2024Spojená škola internátna, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767
157.obedy súťaž kuchár167,6024.4.202425.4.2024ŠJ pri SOŠ pre ŽSPI, Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica, IČO: 00163082
158. notebook – súťaž kuchár498,9024.4.202425.4.2024Elibos s. r. o. Opatovská 783/4, 967 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
159.mydlopena do dávkovačov – súťaž kuchár139,9724.4.202425.4.2024Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. Dialničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO: 35840790
160. potraviny pre ŠJ84,1326.4.202430.4.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
161.potraviny pre ŠJ130,9426.4.202430.4.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
162.potraviny pre ŠJ
51,1629.4.202430.4.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
163.potraviny pre ŠJ127,2529.4.202430.4.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
164.BTS a OPP602.5.20246.5.2024Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821zmluva o zabezpečení bezpečnostnotechnickej služby a ochrana pred požiarmi
165.záloha za ZP 5/2416792.5.20243.5.2024Energie2 a. s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177Zmluva o združenej dodávke ZP pre maloodber č. 1121750
166.mandátny certif.- predĺženie platnosti363.5.20247.5.2024Disig a. s. Záhradnicka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35975946
167. služby reg. autority103.5.20247.5.2024EMTO s. r. o. Stará Kremníčka 146, IČO: 52485226
169. inovačné vzdelávanie1293.5.202414.5.2024Mgr. Viera Krásna, Továrenská 653/10, 967 01 Kremnica
170.inovačné vzdelávanie1293.5.202414.5.2024Bc. Valéria Gajdošová, 038 48 Turček 181
171.inovačné vzdelávanie1203.5.2024Mgr. Viera Krásna, Továrenská 653/10, 967 01 Kremnica
172.inovačné vzdelávanie1196.5.202413.5.2024Pavol Mojžiška, 967 01 Jastrabá
173.inovačné vzdelávanie1206.5.202414.5.2024Bc. Valéria Gajdošová, 038 48 Turček 181
174. inovačné vzdelávanie1196.5.202414.5.2024Bc. Valéria Gajdošová, 038 48 Turček 181
175ochrana objektu166.5.20247.5.2024Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781zmluva č. 1/2005 + dodatok č.1
176.TV + internet ŠI19,406.5.20247.5.2024DTnet Detva s. r. o. M.R. Štefánika 65, 962 12 Detva, IČO: 46079386zmluva o pripojení internet + TV
177. inovačné vzdelávanie1196.5.202413.5.2024Bc. Ingrid Májiková, Jurka Langsfelda 725/18, 967 01 Kremnica
178.inovačné vzdelávanie1196.5.202413. 5.2024Mgr. Andrea Ondrejková, Zámocké námestie 545/4, 967 01 Kremnica
179.záloha za el. energiu 5/245606.5.2024Slovenské elektrárne, energetické služby s.r.o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke elektrickej energií
180.inovačné vzdelávanie1206.5.202413.5.2024Veronika Kostrianová, Nová Dolina 744/19, 967 01 Kremnica
181. tel. hovory ŠI66.5.20247.5.2024Slovak telekom a. s. Bajkálska28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
182. tel. hovory škola27,906.5.20247.5.2024Slovak telekom a. s. Bajkálska28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
183. inovačné vzdelávanie1206.5.202414.5.2024Mgr. Jana Majerová, Horná Ves 43/C, 967 01 Kremnica
184.inovačné vzdelávanie1196.5.202414.5.2024Mgr. Jana Majerová, Horná Ves 43/C, 967 01 Kremnica
185. potraviny pre ŠJ106,156.5.202410.5.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
186. inovačné vzdelávanie1196. 5.202414.5.2024Mgr. Viera Krásna, Továrenská 653/10, 967 01 Kremnica
187. inovačné vzdelávanie1197.5.202413.5.2024Bc. Alena Bosák Hanáková, Komenského 16/14, 967 01 Žiar nad Hronom
188.inovačné vzdelávanie1297.5.202413.5.2024Bc. Alena Bosák Hanáková, Komenského 16/14, 967 01 Žiar nad Hronom
189.potraviny pre ŠJ131,267.5.202410.5.2024Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
190. potraviny pre ŠJ39,757.5.202410.5.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
191. potraviny pre ŠJ50,757.5.202410.5.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
192.potraviny pre ŠJ21,707.5.202410.5.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
193. inovačné vzdelávanie1207.5.202413.5.2024Bc. Jana Baranová, Rázusova 2/34, 967 01 Žiar nad Hronom
194.potraviny pre ŠJ34,209.5.202417.5.2024SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
196.potraviny pre ŠJ76,2013.5.202417.5.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
197. potraviny pre ŠJ185,9813.5.202417.5.2024COOP Jednota Žarnovica, Bystrická 44
967 01 Kremnica
Kúpna zmluva 24
199.odber kuchynského odpadu16,3214.5.202416.5.2024Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. 091134480223
200.vyúčtovanie spotreby el. energie 4/24290,7914.5.202416.5.2024Slovenské elektrárne, energetické služby s.r.o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke elektrickej energií
202.potraviny pre ŠJ123,2214.5.202417.5.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
203.elektromateriál na údržbu175,0817.5.202428.5.2024Elektro Friebert s. r. o. Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica, IČO: 52529886
204.dohľad nad zdravotnou starostlivosťou6017.5.202428.5.2024INMEDplus s. r. o. Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36775657
206. potraviny pre ŠJ54,1820.5.202423.5.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
207.potraviny pre ŠJ98,6621.5.202423.5.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
208. potraviny pre ŠJ29,1321.5.202423.5.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
209. pracovné oblečenie údržbár14323.5.202428.5.2024Zuzana Nagyová – AZET, M. R. Štefánika 460/11, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929969