Return to Rok 2024

Faktúry 2024

P. č.Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúreCelková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre s DPH v EurDátum doručenia faktúryDátum úhrady faktúryIdentifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa ,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa)Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou
1.záloha za ZP za 1/202416798.1.20249.1.2024Energie2 a. s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177Zmluva o združenej dodávke ZP pre maloodber č. 1121750
2.záloha za odber el. energie 1/20245608.1.20249.1.2024Slovenské elektrárne, energetické služby s.r.o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke elektriny
3.tel. hovory za 12/2023 – ŠI68.1.20249.1.2024Slovak telekom a. s. Bajkálska28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
4tel. hovory za 12/2023 – Škola33,248.1.20249.1.2024Slovak telekom a. s. Bajkálska28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
5. internet a TV pre ŠI16,908.1.20249.1.2024DTnet Detva s. r. o. M.R. Štefánika 65, 962 12 Detva, IČO: 46079386Zmluva o pripojení internet
6. odber kuchynského odpadu zo ŠJ8,168.1.20249.1.2024Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. 091134480223
7.voda za 4. št. 2023157,038.1.20249.1.2024SVPS a. s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030Obchodná zmluva č. 706201271
8. ochrana objektu16,908.1.20249. 1.2024Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781zmluva č. 1/2005 + dodatok č.1
9. potraviny pre ŠJ105,0612.1.202416.1.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
10. potraviny pre ŠJ13,2412.1.202416.1.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
11.potraviny pre ŠJ61,4512.1.202416.1.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
12. inovačné vzdelávanie M. Zábradyová1199.1.202412.1.2024Uni Kredit n.o. Boženy Nemcovej 8, 9774 01 Banská Bystrica, IČO: 42000726ID prihlášky :4844
13.potraviny pre ŠJ122,0112.1.202416.1.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
14.potraviny pre ŠJ214,2912.1.202416.1.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
15. prenájom PCO – ochrana objektu66,3812.1.202416.1.2024Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781nájomná zmluva
17náhradné diely na výpočtovú techniku64,7012.1.202416.1.2024elibos s. r. o. Lipova 117/9, 966 11 Trnavá Hora, IČO: 45652945
18vyúčtovanie spotreby EE – 2023559,82 prepl.12.1.202425.1.2024Slovenské elektrárne, energetické služby s.r.o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke elektriny
19. znalecký posudok na prebytočný majetok – POV22015.1.202423.1.2024Ing. Ľubica Marcibálová, Hollého 477, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 43137521obj. 3/2024
20potraviny pre ŠJ92,8915.1.202416.1.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
21potraviny pre ŠJ42,4916.1.202425.1.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
22potraviny pre ŠJ32,9816.1.202425.1.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
23potraviny pre ŠJ81,4916.1.202425.1.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
24. elektromateriál9,6417.1.202423.1.2024Elektro Friebert s. r. o. Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica, IČO: 52529886Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019
25.potraviny pre ŠJ226,3818.1.202425. 1.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
26. potraviny pre ŠJ34,2019.1.202425.1.2024SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
27. vyúčtovanie spotreby ZP 20231559,9219. 1. 202425. 1. 2024Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO:35743565Zmluva o združenej dodávke ZP
28.potraviny pre ŠJ143,8322.1.202425.1.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
29. potraviny pre ŠJ229,9324.1.202425.1.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
30.potraviny pre ŠJ22,9226.1.20241. 2. 2024COOP Jednota Žarnovica, Bystrická 44Kúpna zmluva č. 245
31. účtovný a mzdový program21626.1.20245.2.2024Ives Košice, ČSl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunik. tech. č. R 23/2022
32.potraviny pre ŠJ62,8126.1.202429.1.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
33.potraviny pre ŠJ7729.1.20241.2.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
34.potraviny pre ŠJ65,9230.1.20241.2.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
35.potraviny pre ŠJ202,8530.1.20241.2.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
36.poistenie žiakov – lyžiarsky kurz47,5026.1.202429.1.2024Union poisťovňa a. s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051Zmluva o postení č. 65589121
37.potraviny pre ŠJ8,8130.1.20241.2.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
40.BTS a OPP za 1/2024601.2.202414.2.2024Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821zmluva o zabezpečení bezpečnostnotechnickej služby a ochrana pred požiarmi
41. nákup sieťového adaptéra10,921.2.202414.2.2024Elektro Friebert s. r.o. Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica 1, IČO: 52529886Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019
42potraviny pre ŠJ176,432.2.20249. 2. 2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
43.potraviny pre ŠJ101,885.2.20249. 2. 2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
44.potraviny pre ŠJ99,905.2.20249.2.2024Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
45. potraviny pre ŠJ34,205. 2.20249.2.2024SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
48.tel. hovory škola 1/2434,615.2.20247.2.2024Slovak telekom a. s. Bajkálska28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
49.tel. hovory ŠI 1/247,675.2.20247.2.2024Slovak telekom a. s. Bajkálska28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
50. internet + TV 2/2419,405.2.20247.2.2024DTnet Detva s. r. o. M.R. Štefánika 65, 962 12 Detva, IČO: 46079386Zmluva o pripojení – internet
51. záloha za ZP – 2/2416791. 2. 20242. 2.2024Energie2 a. s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177Zmluva o združenej dodávke ZP pre maloodber č. 1121750
52. záloha za EE – 2/245602.2.20245.2.2024Slovenské elektrárne, energetické služby s.r.o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke elektriny
53. vypracovanie 3. NMS k projektu1206.2.20247.2.2024Winks s. r. o. Čajkovského 14, 080 01 Prešov, IČO: 45243956obj. 1/2024
54. potraviny pre ŠJ63,917.2.20249.2.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
55. potraviny pre ŠJ112,147.2.20249.2.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
56.
inovačné vzdelávanie1195.2.202428.2.2024Ing. Ľubica Papšová, Horná Ves 44/Eprihláška na inovačné profesijné vzdelávanie
57poistenie výpočtovej techniky7,218.2.20249.2.2024Uniqa poisťovňa a. s. Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, IČO: 53812948Poistka č. 8100088285
58vyúčtovanie el. en. za 1/241183,9612.2.202415.2.2024Slovenské elektrárne, energetické služby s.r.o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke elektriny
59ochrana objektu1612.2.202414.2.2024Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781zmluva č. 1/2005 + dodatok č.1
60odber kuchynského odpadu16,329.2.202414.2.2024Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. 091134480223
46požičanie lyžiarskej výstroje na LK725.2.202414.2.2024Ski Krahule Center s. r. o. Starohorská 615/3, 974 01 Banská Bystricaobj. 4/2024
47skipasy + obedy na lyžiarskom kurze8245.2.202414.2.2024JUDr. Vladimír Urblík – VALIGA, Pod Donátom 5, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 17922372obj. 5/2024
61potraviny ŠJ100,1613.2.202419.2.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
62potraviny ŠJ116,9412.2.202419.2.2024COOP Jednota Žarnovica, Bystrická 44
967 01 Kremnica
Kúpna zmluva č. 245
63potraviny ŠJ75,4513.2.202419.2.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
64potraviny ŠJ23,3013.2.202419.2.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
65adaptér na PC v ŠJ28,8014.2.202415.2.2024Soft-GL s. r. o. Levická 634/44, 040 11 Košice, IČO 36182214
66potraviny ŠJ106,3214.2.202419.2.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
68potraviny ŠJ47,1926.2.202427.2.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
69potraviny ŠJ128,3226.2.202429.2.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
70potraviny ŠJ188,1826.2.202429.2.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
71za komunálny odpad 1. polrok390,8826.2.20244. 3. 2024Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781Rohodnutie č. 5191/2024
72BTS a OPP – 2/24601.3.20244.3.2024Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821zmluva o zabezpečení bezpečnostnotechnickej služby a ochrana pred požiarmi
73réžijné náklady na večere – ŠI41,581.3.20246.3.2024Spojená škola internátna, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767
75web stránka školy ročný poplatok57,464.3.20246.3.2024Websupport Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928
76záloha za ZP – 3/2416791.3.20244.3.2024Energie2 a. s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177Zmluva o združenej dodávke ZP pre maloodber č. 1121750
77záloha za EE – 3/245601.3.20244.3.2024Slovenské elektrárne, energetické služby s.r.o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke elektriny
78potraviny ŠJ23,755.3.20247.3.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
79potraviny ŠJ25,205.3.20247.3.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
80potraviny ŠJ143,405.3.20247.3.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
81potraviny ŠJ48,225.3.20247.3.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
82potraviny ŠJ74,035.3.20247.3.2024Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
83potraviny ŠJ81,955.3.20247.3.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
84internet + TV ŠI19,405.3.20246.3.2024DTnet Detva s. r. o. M.R. Štefánika 65, 962 12 Detva, IČO: 46079386Zmluva o pripojení – internet
85tel. hovory škola 2/202430,655.3.20246.3.2024Slovak telekom a. s. Bajkálska28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
86tel. hovory ŠI65.3.20246.3.2024Slovak telekom a. s. Bajkálska28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
87ochrana objektu166.3.20246.3.2024Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781zmluva č. 1/2005 + dodatok č.1
89iV – Ing. Papšová Ľubica957.3.202411.3.2024Ing. Ľubica Papšová, 967 01 Horná Ves 44/Eprihláška na inovačné vzdelávanie
90materiál na výp. techniku57,717.3.202413.3.2024elibos s. r. o. Lipová 117/9, 966 11 Trnava Hora, IČO: 45652945
91. potraviny ŠJ70, 708.3.202415.3.2024COOP Jednota Žarnovica, Bystrická 44
967 01 Kremnica
Kúpna zmluva 24
92.odber kuch. odpadu8,1611.3. 202413.3.2024Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. 091134480223
94. IV – Mgr. Krásna Viera9511.3.202412.3.2024Mgr. Viera Krásna, Továrenská 653/10, 967 01 Kremnicaprihláška na inovačné vzdelávanie
95. IV – Mgr. Majerová Jana9511.3.202414.3.2024Mgr. Jana Majerová, Horná Ves 43/C, 967 01 Kremnicaprihláška na inovačné vzdelávanie
96. potraviny ŠJ38,7611.3.202415.3.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
97. potraviny ŠJ190,2011.3.202415.3.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
98. vyučt. spotreby EE – 2/24616,0511.3.202413.3.2024Slovenské elektrárne, energetické služby s.r.o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke elektrickej energií
99. potraviny ŠJ61,7112.3.202415.3.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
100členský príspevok OU na rok 202415013.3. 202420.3.2024Združenie OU, SŠ a ŠVZ Slovenska, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina, IČO: 35605065
101.IV – Bc. Mariana Zábradyová11914.3.202415.3.2024Bc. Mariana Zábradyová, Veternícka 115/15, 967 01 Kremnica
102potraviny ŠJ42,9718.3.202425.3.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
103potraviny pre ŠJ28,9919.3.202425.3.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
104potraviny pre ŠJ142,5619.3.202425.3.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
105. IV – Bc Májiková I. 11922.3.202422.3.2024Bc. Májiková Ingrid, J. Langsfelda 725/18, Kremnica
106.IV – Bc. V. Gajdošová11920.3.202425.3.2024Bc. Valéria Gajdošová, 038 48 Turček 181
107. IV – Kostrianová V.11920.3.202426.3.2024Veronika Kostrianová, Nová dolina 744/19, 967 01 Kremnica
108. potraviny pre ŠJ34,2021.3.202428.3.2024SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
109. jedálenské sety – 7 ks – súťaž kuchár118321.3.2024Idea Nábytok s. r. o. Melčíková 54, 841 07 Bratislava 48, IČO: 45698618
110.potraviny pre ŠJ186,3325.3.202428.3.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
111.potraviny pre ŠJ117,8025.3.202428.3.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
112. potraviny pre ŠJ22,9125.3.202428.3.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
113. potraviny pre Šj127,9626.3.202428.3.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
114. koláče – deň učiteľov76,8026.3.20244.4.2024Ing. Jozef Haurík – Medovnikárstvo, Langsfeldova 720/8, 967 01 Kremnica
116. voda I. št. 24296,153.4.20249.4.2024SVPS a. s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030Obchodná zmluva č. 706201271
117.obed – deň učiteľov4563.4.20244.4.2024AEM s. r. o. Kutnohorská 7, 967 01 Kremnica, IČO: 48289400
118. záloha za ZP 4/2416793.4.20244.4.2024Energie2 a. s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177Zmluva o združenej dodávke ZP pre maloodber č. 1121750
119. BTS a OPP za 3/24603.4.20249.4.2024Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821zmluva o zabezpečení bezpečnostnotechnickej služby a ochrana pred požiarmi
120. ceny do súťaže kuchár181,783.4.20244.4.2024Planeo Elektro, Dr. Janského , 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 35712783obj. 9/2024
121.IV – Čilíková I. Kremnica 1193.4.20245.4. 2024Ing. Čilíková Ingrid, Dolná 63/49, 967 01 Kremnica
122. internet a TV ŠI19,405.4.20249.4. 2024DTnet Detva s. r. o. M.R. Štefánika 65, 962 12 Detva, IČO: 46079386 Zmluva o pripojení – internet
123. potraviny pre ŠJ65,793. 4. 20245.4.2024Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730Zmluva o predaji pekárenských výrobkov
124. tel. hovory škola 3/2428,633.4.20249.4.2024Slovak telekom a. s. Bajkálska28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
126. záloha za el. en. škola 4/20245608. 4. 20249. 4. 2024Slovenské elektrárne, energetické služby s.r.o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke elektrickej energií
127. revízia komína308.4.20249.4.2024SD správa s. r. o. Žilinská cesta 36/14, 013 11 Lietavská Lúčka, IČO: 54638526
128. tel. hovory za ŠI68. 4. 20249. 4. 2024Slovak telekom a. s. Bajkálska28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
129. potraviny pre ŠJ156,018. 4. 202412. 4.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
130. potraviny pre ŠJ81,098. 4. 202412.4.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
131. ochrana objektu školy168.4.20249.4.2024Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781zmluva č. 1/2005 + dodatok č.1
132.kancelárske potreby – súťaž kuchár336,888.4. 202410.4.2024Lusila s. r. o. Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok, IČO: 36485608obj. 8/2024
133. metrový textil – súťaž kuchár244,869. 4. 202410. 4.2024e-Drozdz s. r. o. Dolná 43/9, 967 01 Kremnica, IČO: 55918077obj. 11/2024
135kuchynský riad – súťaž kuchár1107,909. 4. 202411. 4. 2024Ján Búry K+B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnicaobj. 6/2024