Return to Predmetové komisie

PK odborov stolár, murár

 

Archív: akcie PK odborov- stolár, murár

Členovia predmetovej komisie

 

Predseda predmetovej komisie: Ing. Ingrid Čillíková

Členovia predmetovej komisie:

  • Ing. Jozef Ličko
  • Bc. Valéria Gajdošová
  • p. Ján Oravec
  • p. Pavol Mojžiška

Školský rok 2014/2015

1.S V prvom polroku školského roku 2014/2015 sa žiaci prvého ročníka spoznávali medzi sebou aj s najhlavnejšími vecami v stolárskej dielni.Postupne  sa oboznamovali s prácou stolára.Naučili sa používať pri ručnom opracovaní dreva základné nástroje.Práca s pílou,pilníkom,dlátom im priniesla prvé úspechy na odbornom výcviku.Žiaci  videli sami ako sa z obyčajného kusa dreva stane  niečo pekné,na čo …