↑ Return to Rok 2019

Faktúry 2019

P. č. Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou
1 poplatok za vodu IV. št.2018 214,74 7. 1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
2 poplatok za vodu – ŠI 21,62 7. 1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
3. poplatok za vodu – POV 170,10 7. 1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
4. služby BOZP a PO 84 7. 1. DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608
5 telefónne hovory O2 13,12 7. 1. O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
6 telefónne hovory – ŠI 6,13 8. 1. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
7 telefónne hovory – škola 15 8. 1. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
8 potraviny pre ŠJ 114,31 8. 1. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
9. potraviny pre ŠJ 114,11 9. 1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
10. potraviny pre ŠJ 77,69 9. 1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
11 záloha za el. energiu Škola + POV – 1/2019 1370,41 9. 1. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
12 vyúčtovanie spotreby el. energie škola – 12/2018 1475,27 10. 1. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1, IČO: 36677281
13 v&účtovanie spotreby el. en. POV – 12/2018 1023,71 11. 1. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281
14 stravné lísty 728,40 11. 1. DOXX – Strevné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000
15 potraviny pre ŠJ 110,03 14. 1. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
16 ochrana objektu 9,96 14. 1. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781
17 v&účtovanie spotreby ZP  ŠJ za rok 2018 -78,80 prepl. 14. 1. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281
18 potraviny pre ŠJ 6,60 15. 1. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
19 potraviny pre ŠJ 198,90 15. 1. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
20 potraviny pre ŠJ 126,54 16. 1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
21 potraviny pre ŠJ 54,43 16.1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
22 záloha za odber ZP v ŠJ 1/2019 36,93 16. 1. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281
23 vyúčtovanie nákladov ŠI ZŠ V. Gaňu za rok 2018 16. 1. Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767
24 WC papier do dávkovačov 21,31 16. 1. CWS-boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
25 vyúčtovanie spotreby ZP škola za 12/2018 3353,89 18. 1. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281
26 poplatok za odvoz odpadov 24,48 18. 1. Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
27 potraviny pre ŠJ 104,59 21. 1. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
28 potraviny pre ŠJ 14,40 21. 1. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370
29 potraviny pre ŠJ 8,06 23. 1. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
30 potraviny pre  ŠJ 6,60 23. 1. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
31 potraviny pre ŠJ 59,49 23.1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
32 potraviny pre ŠJ 97,46 23. 1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
33 časopis Škola 25 23. 1. Marian Medlen – JurisDat, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973
34 potraviny pre ŠJ 89,44 28. 1. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
35 potraviny pre ŠJ 129,57 29.1. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
36 potraviny pre ŠJ 69,22 29.1. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
37 potraviny pre ŠJ 84,13 30.1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
38 zákonná poistka na školské vozidlo Fábia 75 31. 1. Generali Poisťovňa a. s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava IČO: 35709332
39 zákonná poistka na prívesný vozík 17,46 31. 1. Generali Poisťovňa a. s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava IČO: 35709332
40 telefónne hovory O2 Slovakia 9,76 4. 2. O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
41 potraviny pre ŠJ 25,98 4. 2.
42 potraviny pre ŠJ 90,20 4. 2. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
43 služby BOZP a PO 84 4. 2. DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608
44 potraviny pre ŠJ 13,20 5. 2. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
45 elektromateriál na údržbu 14,46 5. 2. Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
47 WC papiera do dávkovačov 21,31 6. 2. CWS boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec,  IČO: 31411045
48 potraviny pre ŠJ 40,90 6. 2. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
49 potraviny pre ŠJ 38,12 6. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
50 telefónne hovory škola 16,06 6. 2. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
51 telefónne hovory ŠI 11,44 6. 2. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
52 záloha za el. energiu 2/2019 škola + POV 1269,69 6. 2. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
53 potraviny pre ŠJ 32,40 7. 2. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370
54 ochrana objektu 2/2019 9,96 7. 2. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781
55 potraviny pre ŠJ 61,81 7. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522