↑ Return to Rok 2019

Faktúry 2019

P. č. Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou
1 poplatok za vodu IV. št.2018 214,74 7. 1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
2 poplatok za vodu – ŠI 21,62 7. 1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
3. poplatok za vodu – POV 170,10 7. 1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
4. služby BOZP a PO 84 7. 1. DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608
5 telefónne hovory O2 13,12 7. 1. O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
6 telefónne hovory – ŠI 6,13 8. 1. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
7 telefónne hovory – škola 15 8. 1. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
8 potraviny pre ŠJ 114,31 8. 1. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
9. potraviny pre ŠJ 114,11 9. 1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
10. potraviny pre ŠJ 77,69 9. 1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
11 záloha za el. energiu Škola + POV – 1/2019 1370,41 9. 1. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
12 vyúčtovanie spotreby el. energie škola – 12/2018 1475,27 10. 1. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1, IČO: 36677281
13 v&účtovanie spotreby el. en. POV – 12/2018 1023,71 11. 1. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281
14 stravné lísty 728,40 11. 1. DOXX – Strevné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000
15 potraviny pre ŠJ 110,03 14. 1. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
16 ochrana objektu 9,96 14. 1. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781
17 v&účtovanie spotreby ZP  ŠJ za rok 2018 -78,80 prepl. 14. 1. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281
18 potraviny pre ŠJ 6,60 15. 1. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
19 potraviny pre ŠJ 198,90 15. 1. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
20 potraviny pre ŠJ 126,54 16. 1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
21 potraviny pre ŠJ 54,43 16.1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
22 záloha za odber ZP v ŠJ 1/2019 36,93 16. 1. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281
23 vyúčtovanie nákladov ŠI ZŠ V. Gaňu za rok 2018 16. 1. Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767
24 WC papier do dávkovačov 21,31 16. 1. CWS-boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
25 vyúčtovanie spotreby ZP škola za 12/2018 3353,89 18. 1. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281
26 poplatok za odvoz odpadov 24,48 18. 1. Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
27 potraviny pre ŠJ 104,59 21. 1. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
28 potraviny pre ŠJ 14,40 21. 1. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370
29 potraviny pre ŠJ 8,06 23. 1. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
30 potraviny pre  ŠJ 6,60 23. 1. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
31 potraviny pre ŠJ 59,49 23.1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
32 potraviny pre ŠJ 97,46 23. 1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
33 časopis Škola 25 23. 1. Marian Medlen – JurisDat, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973
34 potraviny pre ŠJ 89,44 28. 1. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
35 potraviny pre ŠJ 129,57 29.1. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
36 potraviny pre ŠJ 69,22 29.1. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
37 potraviny pre ŠJ 84,13 30.1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
38 zákonná poistka na školské vozidlo Fábia 75 31. 1. Generali Poisťovňa a. s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava IČO: 35709332
39 zákonná poistka na prívesný vozík 17,46 31. 1. Generali Poisťovňa a. s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava IČO: 35709332
40 telefónne hovory O2 Slovakia 9,76 4. 2. O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
41 potraviny pre ŠJ 25,98 4. 2. Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
42 potraviny pre ŠJ 90,20 4. 2. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
43 služby BOZP a PO 84 4. 2. DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608
44 potraviny pre ŠJ 13,20 5. 2. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
45 elektromateriál na údržbu 14,46 5. 2. Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
47 WC papiera do dávkovačov 21,31 6. 2. CWS boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec,  IČO: 31411045
48 potraviny pre ŠJ 40,90 6. 2. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
49 potraviny pre ŠJ 38,12 6. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
50 telefónne hovory škola 16,06 6. 2. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
51 telefónne hovory ŠI 11,44 6. 2. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
52 záloha za el. energiu 2/2019 škola + POV 1269,69 6. 2. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
53 potraviny pre ŠJ 32,40 7. 2. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370
54 ochrana objektu 2/2019 9,96 7. 2. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781
55 potraviny pre ŠJ 61,81 7. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
56 záloha za ZP-ŠJ 36,93 8. 2. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281
57 potraviny pre ŠJ 85,02 11. 2. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
58 potraviny pre ŠJ 53,79 11. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
60 potraviny pre ŠJ 6,60 12. 2. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
61 potraviny pre ŠJ 79,47 12. 2. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
62 potraviny pre ŠJ 17,93 13. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
63 potraviny pre ŠJ 189,70 13. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
64 obnova účtovného projektu 83,65 13. 2. Ives organizácia pre informatiku VS, ČS. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 Zmluva o dielo P35/2008
65 odborná prehliadka kotolne 198 14. 2. TERS systém, spol. s. r. o. Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537
66 potraviny pre ŠJ 86,59 18. 2. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
67 odber kuchynského odpadu 16,32 18. 2. Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
68 vyúčtovanie spotreby el. energie za 12019 2304,25 18. 2. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
69 potraviny pre ŠJ 94,06 20. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
70 potraviny pre ŠJ 61,21 20. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
71 potraviny pre ŠJ 102,66 20. 2. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
72 vyúčtovanie spotreby ZP za 12019 4618,75 20. 2. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281
73 náklady ŠI za 1,2/2019 460 20. 2. Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767
74 potraviny pre ŠJ 10,80 21. 2. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370
75 lyžiarsky kurz 1506 25. 2. Ing. Janka Mikušáková, Podhájska 75, 036 01 Martin, IČO: 40990842
76 potraviny pre ŠJ 110,50 25. 2. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
77 potraviny pre ŠJ 106,17 26. 2. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
78 potraviny pre ŠJ 13,20 26. 2. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
79 potraviny pre ŠJ 131,80 27. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
80 potraviny pre ŠJ 22,31 27. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
81 náhradné diely na opravu PC 110,04 1. 3. Elibos s. r. o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
82 služby O2 7,58 6. 3. O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
83 WC papier do dávkovačov 21,31 6. 3. CWS boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec,  IČO: 31411045
85 materiál pre odbor murár 93,10 10. 3. Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO:35300973
87 potraviny pre ŠJ 39 11. 3. Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
88 záloha za  el. energiu POV a školu za 3/2019 1269,69 11. 3. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
89 záloha za ZP v ŠJ za 3j/2019 36,93 11. 3. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281
90 potraviny pre ŠJ 14,40 11. 3. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370
91 tel. hovory  škola- 22019 16,08 11. 3. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
92 tel. hovory ŠI -22019 8,34 11. 3. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
93 potraviny pre ŠJ 102,12 11. 3. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
94 ZP za školu vyúčtovanie za 22019 3563,26 11. 3. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281
95 potraviny pre ŠJ 6,60 12. 3. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
96 potraviny pre ŠJ 92,88 12. 3. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
97 služby BOZP a PO 84 13. 3. DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608
98 ochrana objektu 9,96 13. 3. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781
99 vyúčtovanie spotreby el. energie 2/2019 1980,93 13. 3. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
100 potraviny pre ŠJ 143,43 13. 3. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
101 potraviny pre ŠJ 90,98 13. 3. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
102 náklady ŠI za 3209 230 13. 3. Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767
103 potraviny pre ŠJ 93,52 18. 3. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
104 odber kuchynského odpadu 32,64 18. 3. Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
105 daň z nehnuteľnosti 4,99 15. 3. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781
106 potraviny 94,26 19. 3. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
107 odber separovaného zberu 545,67 19. 3. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781
108 potraviny pre ŠJ 41,62 20. 3. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
109 potraviny pre ŠJ 145,23 20. 3. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
110 potraviny pre ŠJ 21,60 25. 3. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370
111 potraviny pre ŠJ 97,49 25. 3. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
112 potraviny pre ŠJ 13,20 26. 3. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
113 potraviny pre ŠJ 70,15 27. 3. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
114 potraviny pre ŠJ 62,63 27. 3. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
115 členský poplatok združenia 100 27. 3. Združenie OU,ŠŠ a ŠVZ Slovenska, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina, IČO: 35605065
116 služby O2 Slovakia 8,84 1. 4. O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
117 potraviny pre ŠJ 29,33 2. 4. Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
118 potraviny pre ŠJ 99,97 2. 4. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
119 potraviny pre ŠJ 12,31 2. 4. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
120 potraviny pre ŠJ 49,30 2. 4. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
121 potraviny pre ŠJ 142,51 2. 4. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
122 potraviny pre ŠJ 6,60 2. 4. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
124 potraviny pre ŠJ 232,08 3. 4. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
125 potraviny pre ŠJ 22,70 3. 4. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
126 WC papier do dávkovačov 21,31 3. 4. CWS boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec,  IČO: 31411045
127 záloha za elektrickú energiu škola + POV – 4/2019 1269,69 3. 4. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
128 voda ŠI 31,70 3. 4. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
129 voda škola 232,03 3. 4. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
130 voda POV 144,59 3. 4. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
131 obed Deň učiteľov 496,80 3. 4. Michal Košík, Kollárova 566/14, 967 01 Kremnica 1, IČO: 43515428
133 potraviny pre ŠJ 21,60 5. 4. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370
134 doprava plošina – preloženie odsávacieho zariadenia 54 5. 4. Lukromtel s. r. o. Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica, IČO: 36057258
135 záloha za ZP v ŠJ 36,93 8. 4. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281
136 vyúčtovanie spotreby ZP 2939,34 8. 4. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281
137 mesačná platba BOZP a PO 84 8. 4. DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608
138 tel. hovory  škola 17,20 8. 4. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
139 tel. hovory  ŠI 8,04 8. 4. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
140 potraviny pre ŠJ 81,40 8. 4. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
141 všeobecný materiál 414,64 8. 4. Ján Bury K+B, Bystrická 442/15, 96701 Kremnica, IČO: 33332096
142 potraviny pre ŠJ 33,52 10. 4. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
143 potraviny pre ŠJ 30,57 10. 4. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
144 vyúčtovanie el. energie za 3/2019 1484,27 11. 4. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
145 ochrana objektu 9,96 11. 4.

 

Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781
146 prenájom rádioprijímača 66,38 11. 4. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781
147 náklady ŠI – 4/2019 230 11. 4. Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767
148 potraviny pre ŠJ 20,81 12. 4. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
149 potraviny pre ŠJ 13,20 12. 4. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
150 potraviny pre ŠJ 56,18 15. 4. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
151 odber kuchynského odpadu 32,64 15. 4. Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
152 materiál pre odbor murár 29,20 15. 4. Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO:35300973