↑ Return to Rok 2019

Faktúry 2019

P. č. Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou
1 poplatok za vodu IV. št.2018 214,74 7. 1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271
2 poplatok za vodu – ŠI 21,62 7. 1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271
3. poplatok za vodu – POV 170,10 7. 1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271
4. služby BOZP a PO 84 7. 1. DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039
5 telefónne hovory O2 13,12 7. 1. O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení č. 80576910
6 telefónne hovory – ŠI 6,13 8. 1. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487
7 telefónne hovory – škola 15 8. 1. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617
8 potraviny pre ŠJ 114,31 8. 1. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
9. potraviny pre ŠJ 114,11 9. 1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
10. potraviny pre ŠJ 77,69 9. 1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
11 záloha za el. energiu Škola + POV – 1/2019 1370,41 9. 1. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
12 vyúčtovanie spotreby el. energie škola – 12/2018 1475,27 10. 1. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03
13 vyúčtovanie spotreby el. en. POV – 12/2018 1023,71 11. 1. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03
14 stravné lísty 728,40 11. 1. DOXX – Strevné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 Zmluva o zabezpečovaní poskytovania stravovania č. 15K441050
15 potraviny pre ŠJ 110,03 14. 1. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
16 ochrana objektu 9,96 14. 1. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov
17 vyúčtovanie spotreby ZP  ŠJ za rok 2018 -78,80 prepl. 14. 1. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03
18 potraviny pre ŠJ 6,60 15. 1. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
19 potraviny pre ŠJ 198,90 15. 1. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
20 potraviny pre ŠJ 126,54 16. 1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
21 potraviny pre ŠJ 54,43 16.1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
22 záloha za odber ZP v ŠJ 1/2019 36,93 16. 1. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03
23 vyúčtovanie nákladov ŠI ZŠ V. Gaňu za rok 2018 16. 1. Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
24 WC papier do dávkovačov 21,31 16. 1. CWS-boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045 Abonentná zmluva
25 vyúčtovanie spotreby ZP škola za 12/2018 3353,89 18. 1. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03
26 poplatok za odvoz odpadov 24,48 18. 1. Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 zmluva o poskytovaní služieb č. 91134480223
27 potraviny pre ŠJ 104,59 21. 1. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
28 potraviny pre ŠJ 14,40 21. 1. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370
29 potraviny pre ŠJ 8,06 23. 1. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
30 potraviny pre  ŠJ 6,60 23. 1. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
31 potraviny pre ŠJ 59,49 23.1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
32 potraviny pre ŠJ 97,46 23. 1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
33 časopis Škola 25 23. 1. Marian Medlen – JurisDat, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973
34 potraviny pre ŠJ 89,44 28. 1. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
35 potraviny pre ŠJ 129,57 29.1. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
36 potraviny pre ŠJ 69,22 29.1. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
37 potraviny pre ŠJ 84,13 30.1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
38 zákonná poistka na školské vozidlo Fábia 75 31. 1. Generali Poisťovňa a. s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava IČO: 35709332 Zmluva č. 2405135425
39 zákonná poistka na prívesný vozík 17,46 31. 1. Generali Poisťovňa a. s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava IČO: 35709332 Zmluva č. 2405135441
40 telefónne hovory O2 Slovakia 9,76 4. 2. O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení č. 80576910
41 potraviny pre ŠJ 25,98 4. 2. Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
42 potraviny pre ŠJ 90,20 4. 2. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
43 služby BOZP a PO 84 4. 2. DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039
44 potraviny pre ŠJ 13,20 5. 2. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
45 elektromateriál na údržbu 14,46 5. 2. Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863 objednávka č. 1/2019
47 WC papiera do dávkovačov 21,31 6. 2. CWS boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec,  IČO: 31411045 Abonentná zmluva
48 potraviny pre ŠJ 40,90 6. 2. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
49 potraviny pre ŠJ 38,12 6. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
50 telefónne hovory škola 16,06 6. 2. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617
51 telefónne hovory ŠI 11,44 6. 2. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469  zmluva č. 2028526487
52 záloha za el. energiu 2/2019 škola + POV 1269,69 6. 2. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
53 potraviny pre ŠJ 32,40 7. 2. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370
54 ochrana objektu 2/2019 9,96 7. 2. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov
55 potraviny pre ŠJ 61,81 7. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
56 záloha za ZP-ŠJ 36,93 8. 2. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03
57 potraviny pre ŠJ 85,02 11. 2. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
58 potraviny pre ŠJ 53,79 11. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
60 potraviny pre ŠJ 6,60 12. 2. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
61 potraviny pre ŠJ 79,47 12. 2. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
62 potraviny pre ŠJ 17,93 13. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
63 potraviny pre ŠJ 189,70 13. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
64 obnova účtovného projektu 83,65 13. 2. Ives organizácia pre informatiku VS, ČS. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 Zmluva o dielo P35/2008
65 odborná prehliadka kotolne 198 14. 2. TERS systém, spol. s. r. o. Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537
66 potraviny pre ŠJ 86,59 18. 2. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
67 odber kuchynského odpadu 16,32 18. 2. Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863  zmluva o poskytovaní služieb č. 91134480223
68 vyúčtovanie spotreby el. energie za 12019 2304,25 18. 2. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
69 potraviny pre ŠJ 94,06 20. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
70 potraviny pre ŠJ 61,21 20. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
71 potraviny pre ŠJ 102,66 20. 2. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
72 vyúčtovanie spotreby ZP za 12019 4618,75 20. 2. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03
73 náklady ŠI za 1,2/2019 460 20. 2. Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov
74 potraviny pre ŠJ 10,80 21. 2. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370
75 lyžiarsky kurz 1506 25. 2. Ing. Janka Mikušáková, Podhájska 75, 036 01 Martin, IČO: 40990842 objednávka č. 2/2019
76 potraviny pre ŠJ 110,50 25. 2. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
77 potraviny pre ŠJ 106,17 26. 2. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
78 potraviny pre ŠJ 13,20 26. 2. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
79 potraviny pre ŠJ 131,80 27. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
80 potraviny pre ŠJ 22,31 27. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
81 náhradné diely na opravu PC 110,04 1. 3. Elibos s. r. o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
82 služby O2 7,58 6. 3. O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení č. 80576910
83 WC papier do dávkovačov 21,31 6. 3. CWS boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec,  IČO: 31411045 Abonentná zmluva
85 materiál pre odbor murár 93,10 10. 3. Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO:35300973
87 potraviny pre ŠJ 39 11. 3. Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
88 záloha za  el. energiu POV a školu za 3/2019 1269,69 11. 3. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
89 záloha za ZP v ŠJ za 3j/2019 36,93 11. 3. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03
90 potraviny pre ŠJ 14,40 11. 3. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370
91 tel. hovory  škola- 22019 16,08 11. 3. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617
92 tel. hovory ŠI -22019 8,34 11. 3. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469  zmluva č. 2028526487
93 potraviny pre ŠJ 102,12 11. 3. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
94 ZP za školu vyúčtovanie za 22019 3563,26 11. 3. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03
95 potraviny pre ŠJ 6,60 12. 3. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
96 potraviny pre ŠJ 92,88 12. 3. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
97 služby BOZP a PO 84 13. 3. DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039
98 ochrana objektu 9,96 13. 3. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov
99 vyúčtovanie spotreby el. energie 2/2019 1980,93 13. 3. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
100 potraviny pre ŠJ 143,43 13. 3. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
101 potraviny pre ŠJ 90,98 13. 3. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
102 náklady ŠI za 3209 230 13. 3. Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov
103 potraviny pre ŠJ 93,52 18. 3. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
104 odber kuchynského odpadu 32,64 18. 3. Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863  zmluva o poskytovaní služieb č. 91134480223
105 daň z nehnuteľnosti 4,99 15. 3. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781
106 potraviny 94,26 19. 3. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
107 odber separovaného zberu 545,67 19. 3. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781
108 potraviny pre ŠJ 41,62 20. 3. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
109 potraviny pre ŠJ 145,23 20. 3. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
1P činnosť stavebného dozoru 2. čast – projekt 1000 € 20. 3. INPRO, Ing. Rober Biro, Severná 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 14158361 objednávka 10/2018 – projekt
2P stavebné práce vykonané podľa súpisu prác – zákazka 8118 – projekt 90 279,56 22. 3. PUR- STAV KB s. r. o. Lieskovec 616, 96221 Lieskovec, IČO: 31616089 zmluva o dielo č. 18/2018
3P služby externý manažment projektu  2948,40 € 25. 3. SORBUS s.r.o. Magurská 6140/43, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46526111 mandátna zmluva
110 potraviny pre ŠJ 21,60 25. 3. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370
111 potraviny pre ŠJ 97,49 25. 3. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
112 potraviny pre ŠJ 13,20 26. 3. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
113 potraviny pre ŠJ 70,15 27. 3. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
114 potraviny pre ŠJ 62,63 27. 3. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
115 členský poplatok združenia 100 27. 3. Združenie OU,ŠŠ a ŠVZ Slovenska, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina, IČO: 35605065
116 služby O2 Slovakia 8,84 1. 4. O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení č. 80576910
117 potraviny pre ŠJ 29,33 2. 4. Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
118 potraviny pre ŠJ 99,97 2. 4. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
119 potraviny pre ŠJ 12,31 2. 4. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
120 potraviny pre ŠJ 49,30 2. 4. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
121 potraviny pre ŠJ 142,51 2. 4. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
122 potraviny pre ŠJ 6,60 2. 4. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
124 potraviny pre ŠJ 232,08 3. 4. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
125 potraviny pre ŠJ 22,70 3. 4. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
126 WC papier do dávkovačov 21,31 3. 4. CWS boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec,  IČO: 31411045 Abonentná zmluva
127 záloha za elektrickú energiu škola + POV – 4/2019 1269,69 3. 4. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
128 voda ŠI 31,70 3. 4. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030  Obchodná zmluva č. 706201271
129 voda škola 232,03 3. 4. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030  Obchodná zmluva č. 706201271
130 voda POV 144,59 3. 4. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030  Obchodná zmluva č. 706201271
131 obed Deň učiteľov 496,80 3. 4. Michal Košík, Kollárova 566/14, 967 01 Kremnica 1, IČO: 43515428 objednávka č. 3/2019
133 potraviny pre ŠJ 21,60 5. 4. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370
134 doprava plošina – preloženie odsávacieho zariadenia 54 5. 4. Lukromtel s. r. o. Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica, IČO: 36057258 objednávka č. 6/2019
135 záloha za ZP v ŠJ 36,93 8. 4. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03
136 vyúčtovanie spotreby ZP 2939,34 8. 4. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03
137 mesačná platba BOZP a PO 84 8. 4. DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039
138 tel. hovory  škola 17,20 8. 4. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617
139 tel. hovory  ŠI 8,04 8. 4. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469  zmluva č. 2028526487
140 potraviny pre ŠJ 81,40 8. 4. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
141 všeobecný materiál 414,64 8. 4. Ján Bury K+B, Bystrická 442/15, 96701 Kremnica, IČO: 33332096 objednávka č. 4/2019
142 potraviny pre ŠJ 33,52 10. 4. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
143 potraviny pre ŠJ 30,57 10. 4. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
144 vyúčtovanie el. energie za 3/2019 1484,27 11. 4. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
145 ochrana objektu 9,96 11. 4.

 

Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov
146 prenájom rádioprijímača 66,38 11. 4. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Nájomná zmluva
147 náklady ŠI – 4/2019 230 11. 4. Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
148 potraviny pre ŠJ 20,81 12. 4. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
149 potraviny pre ŠJ 13,20 12. 4. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
150 potraviny pre ŠJ 56,18 15. 4. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
151 odber kuchynského odpadu 32,64 15. 4. Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863  zmluva o poskytovaní služieb č. 91134480223
152 materiál pre odbor murár 29,20 15. 4. Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO:35300973
153 potraviny pre ŠJ 65,90 16. 4. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
154 potraviny pre ŠJ 4,51 17. 4. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
155 potraviny pre ŠJ 162,20 17. 4. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
156 poistenie výpočtovej techniky – projekt 485,40 17. 4. Allianz – Slovenská poisťovňa a. s. Štúrova 7, 042 70 Košice, IČO:00151700 Zmluva č. 511082647
157 potraviny pre ŠJ 29,28 23. 4. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
158 potraviny pre ŠJ 21,60 23. 4. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370
159 zabezpečenie stavby od elektrikárov pri oprave fasády budovy školy 164,08 23. 4. Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO:36442151
160 potraviny pre ŠJ 96,53 24. 4. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
4P stavebné práce vykonané podľa súpisu prác – zákazka č. 8180 projekt 98071,27 € 24. 4. PUR- STAV KB s. r. o. Lieskovec 616, 96221 Lieskovec, IČO: 31616089 zmluva o dielo č. 18/2018
161 potraviny pre ŠJ 81,79 29. 4. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
162 potraviny pre ŠJ 43,16 2. 5. Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
163 potraviny pre ŠJ 105,68 2. 5. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
164 potraviny pre ŠJ 27,06 2. 5. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
166 telefónne hovory O2 Slovakia 17,22 3. 5. O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení č. 80576910
167 potraviny pre ŠJ 103,73 6. 5. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
168 potraviny pre ŠJ 18 6. 5. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370
169 záloha za odber el. energie škola + POV 1269,69 6. 5. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
171 potraviny pre ŠJ 6,60 7. 5. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
172 služby BOZP a PO 84 7. 5. DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039
173 potraviny pre ŠJ 92,21 7. 5. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
174 potraviny pre ŠJ 105,79 7. 5. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
175 WC papier do dávkovačov 21,31 7. 5. CWS boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87, 920 01 1045Hlohovec,  IČO: 3141 Abonentná zmluva
176 záloha za ZP ŠJ 36,93 7. 5. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03
177 potraviny pre ŠJ 30,76 9. 5. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
178 potraviny pre ŠJ 124,39 9. 5. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
179 poistenie výpočtovej techniky 109 9. 5. Generali poisťovňa a. s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 Poistná zmluva č. 5720075666
180 telefónne hovory ŠI 6 9. 5. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469  zmluva č. 2028526487
181 telefónne hovory škola 15 9. 5. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617
182 odber kuchynského odpadu zo ŠJ 24,48 9. 5. Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863  zmluva o poskytovaní služieb č. 91134480223
183 potraviny pre ŠJ 98,27 13. 5. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
184 potraviny pre ŠJ 6,60 15. 5. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
185 potraviny pre ŠJ 97,96 15. 5. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
186 ochrana objektu 9,96 15. 5. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov
187 potraviny pre ŠJ 123,23 15. 5. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
188 potraviny pr ŠJ 52,57 15. 5. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
189 vyúčtovanie spotreby el. energie 479,45 15. 5. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
190 náklady ŠI 230 15. 5. Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov
191 vyúčtovanie spotreby ZP 1644,94 16. 5. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03
192 elektromateriál na opravu zvončeka 37,76 16. 5. Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
193 potraviny pre ŠJ 14,40 20. 5. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370
194 potraviny pre ŠJ 123,61 20. 5. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
5/P stavebné práce vykonané podľa priloženého súpisu prác 98 710,18 20. 5. PUR- STAV KB s. r. o. Lieskovec 616, 96221 Lieskovec, IČO: 31616089 zmluva o dielo č. 18/2018
195 potraviny pre ŠJ 6,60 21. 5. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
196 potraviny pre ŠJ 78,66 21. 5. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
197 potraviny pre ŠJ 38,93 21. 5. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
198 potraviny pre ŠJ 114,08 27. 5. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
199 potraviny pre ŠJ -6,85 dobropis 27. 5. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
200 potraviny pre ŠJ 63,48 28. 5. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
201 potraviny pre ŠJ 138,33 28. 5. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
202 potraviny pre ŠJ 126,75 29. 5. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
203 potraviny pre ŠJ 63,58 29. 5. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
204 tel. hovory O2 17,26 30. 5. O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863  Zmluva o pripojení č. 80576910
205 potraviny pre ŠJ 116,38 3. 6. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
207 potraviny pre ŠJ 67,73 4. 6. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
209 stavebné práce naviac 21 840 4. 6. PUR- STAV KB s. r. o. Lieskovec 616, 96221 Lieskovec, IČO: 31616089 objednávka č. 7/2019
210 potraviny pre ŠJ 166,61 5. 6. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
211 potraviny pre ŠJ 33,97 5. 6. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
212 potraviny pre ŠJ 50,10 5. 6. Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
213 potraviny pre ŠJ 13,20 5. 6. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
214 WC papier do dávkovačov 21,84 5. 6. CWS boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87, 920 01 1045Hlohovec,  IČO: 3141  Abonentná zmluva
215 záloha za ZP ŠJ 36,93 6. 6. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03
216
217 potraviny pre ŠJ 14,40 6. 6. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370
218 tel. hovory za ŠI 6 6. 6. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469  zmluva č. 2028526487
219 tel. hovory za školu 15 6. 6. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617
220
221 potraviny pre ŠJ 106,40 10. 6. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
222
223
224 potraviny pre ŠJ 6,60 11. 6. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
225 potraviny pre ŠJ 94,33 11. 6. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
226
227 potraviny pre ŠJ 66 12. 6. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
228 ochrana objektu školy 9,96 12. 6. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov
229
230 stavebný materiál pre odbor murár 18,10 17. 6. Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO:35300973
231
232 potraviny pre ŠJ 106,56 17. 6. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177